Archidiecezja Łódzka
Pielgrzymka niepełnosprawnych do sanktuarium w Łasku
15:33 | 23.05.2019 | Wyświetleń: 1296 | Autor: ks. Paweł Kłys

Blisko tysiąc osób niepełnosprawnych i upośledzonych psychicznie i fizycznie wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyło w 27 ogólnopolskiej pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej w Łasku. Organizatorem pielgrzymki była Fundacja im. Brata Alberta, która rokrocznie przygotowuje zjazd swoich podopiecznych w jednym z sanktuariów na terenie całej Polski.

-Ponieważ w tym roku przypada 30 – lecie powstania i działalności placówek Fundacji na ziemi łódzkiej, stąd też oprócz obchodów jubileuszowych, postanowiliśmy że tegoroczną ogólnopolską pielgrzymkę zorganizujemy tutaj – w Łasku. – mówi Jan Bujnowicz, dyrektor DPS w Łodzi i Chorzeszowie. – W pielgrzymce biorą udział delegacje ze wszystkich 35 naszych domów rozsianych po całej Polsce, a także nasi przyjaciele ze Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego, Sędziejowic i Łasku. – podkreśla.

Liturgii Mszy świętej celebrowanej w Kolegiacie Łaskiej przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki. W słowie skierowanym do uczestników pielgrzymki zwrócił uwagę na to, że – Pan Jezus uczy nas kochać innych. To miłość ostatecznie sprawia, że chrześcijanin jest człowiekiem radosnym. Nie musi robić wielkich rzeczy, byle je robił z miłości.  To miłość ma być w centrum ludzkiego życia, a nie zakazy i nakazy, tylko miłość do Osoby, którą jest Pan Jezus. – zaznaczył hierarcha.

Wskazując na bł. Michała Giedrojcia – który ma zostać w najbliższym czasie ogłoszony patronem osób chorych i niepełnosprawnych, powiedział między innymi – choroba nie pozwoliła mu na awanse i dochodzenie do jakiś godności i zaszczytów. Całe swoje życie spędził mieszkając przy kościele św. Marka w Krakowie, gdzie był zakrystianinem. W swoim życiu bł. Michał wyznawał jedną zasadę: czynić małe rzeczy w wielki sposób tzn. z miłością! – podkreślił arcybiskup.

Tradycją placówek prowadzonych przez fundację im. Św. Brata Alberta jest to, że na coroczną pielgrzymkę, każda delegacja przyjeżdża ze swoim darem, a więc dziełem wykonanym przez podopiecznych w czasie warsztatów terapii zajęciowej. Dar ten w czasie liturgii przynoszony jest przez podopiecznych do ołtarza.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wojskową grochówkę przygotowaną przez żołnierzy z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

– Co roku bierzemy udział w pielgrzymkach organizowanych przez Fundację im. Brata Alberta.  – mówi mama 31 – letniego Jana – chorego na Zespół Downa. – Jeździmy do różnych sanktuariów, aby modlić się za dzieci upośledzone i niepełnosprawne, a przy okazji sami możemy skorzystać, by mieć chwilę na swoją prywatną modlitwę. – tłumaczy Dorota Fabia z Oświęcimia.

– Ta pielgrzymka to dla nas takie wyjątkowe spotkanie, bo raz w roku spotyka się w jednym miejscu cała nasza Fundacja – tłumaczy Natalia Stanisławska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach. – Temu spotkaniu towarzyszą zawsze wyjątkowe przeżycia, bo są tu zarówno rodzice, terapeuci jak i nasi podopieczni – wszyscy jesteśmy tutaj razem. Razem nie tylko ciałem ale i duchem, bo przyjeżdżamy, aby wspólnie się modlić. – dodaje.

Uczestnicy pielgrzymki wezmą jeszcze udział w koncercie przygotowanym w łaskim Domu Kultury oraz w zwiedzaniu 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.