Archidiecezja Łódzka
Imieniny księdza arcybiskupa Władysława i księdza biskupa Ireneusza
22:00 | 24.06.2019 | Wyświetleń: 1981 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Rzeczywistość ojcostwa, jest kluczową rzeczywistością w Kościele. Bo nikt z nas nie urodził się chrześcijaninem, a nikt z obecnych tu księży nie urodził się gotowym kapłanem, ani żadna z sióstr zakonnych nie urodził się gotową siostrą zakonną… zawsze jest tak, że ktoś nas musi do tej wiary doprowadzić, od kogoś ją otrzymujemy. Dlatego każda z obecnych tu osób jest po prostu waszym dzieckiem we wierze, stad ich obecność i ich wdzięczność. – mówił arcybiskup Ryś podczas składania życzeń arcybiskupowi seniorowi Władysławowi i biskupowi Ireneuszowi.

Tradycyjnie, pod koniec miesiąca czerwca, gdy w kalendarzu liturgicznym wspominamy św. Władysława i św. Ireneusza, którzy są patronami arcybiskupa seniora Władysława Ziółka i biskupa Ireneusza Pękalskiego, stąd w domu biskupów łódzkich odbyło się spotkanie imieninowe.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Kościoła Łódzkiego, kapłani, siostry zakonne oraz wierni świeccy, należący do różnych ruchów i stowarzyszeń kościelnych.

Zebrani odśpiewali tradycyjne „Plurimos Annos”, w odpowiedzi na które, głos zabrał bp Ireneusz. – Dziękujemy za dar dzisiejszego imieninowego wspomnienia, dar serdecznych życzeń, a także dar wdzięczności, który nam ksiądz arcybiskup okazuje, a także za ten dar otwartości dla nas i za to, że ksiądz arcybiskup stwarza nam przestrzenie w Kościele Łódzkim, byśmy mogli wypełniać naszą pasterską posługę! Wszystkim serdeczne Bóg zapłać. – dziękował bp Pękalski.

Spotkanie zakończyły życzenia składane indywidualnie przez zebranych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.