Archidiecezja Łódzka
Łódzka Droga Krzyżowa 2018
22:32 | 23.03.2018 | Wyświetleń: 2547

Już po raz kolejny w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową, ulicami miasta przeszła Łódzka Droga Krzyżowa. To znane od średniowiecza nabożeństwo pasyjne celebrowane we wszystkie piątki wielkiego postu, praktykowane jest tylko w Kościele Katolickim (i kościołach starokatolickich) z uwagi na to, że stacje tego nabożeństwa opierają się o wydarzenia zawarte na kartach Pisma Świętego jak i na czcigodnej i wielowiekowej  tradycji Kościoła.

W Łodzi zwyczaj procesji z krzyżem niesionym od stacji do stacji po ulicach miasta zrodził się w połowie lat 90 ubiegłego wieku. Wówczas nabożeństwo to było celebrowane w wieczór wielkopiątkowy i miało charakter ekumeniczny. Rozpoczynało się przy kościele ewangelicko – augsburskim p.w. św. Mateusza, a kończyło się w kościele oo. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60. Ekumeniczny charakter tego nabożeństwa nadawały rozważania i obecność duchownych bratnich kościołów chrześcijańskich.

Od 2013 roku, wraz z wprowadzeniem przez ówczesnego metropolitę łódzkiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego nowej formy przeżywania wielkiego postu, którym było pielgrzymowanie do wielkopostnych kościołów stacyjnych, zmienił się termin łódzkiej Drogi Krzyżowej oraz jej trasa. Przeniesiono sprawowanie tego nabożeństwa na piątek po V Niedzieli Wielkopostnej, a trasa stacyjna wiedzie teraz od kościoła  p.w. św. Faustyny przy Placu Niepodległości do łódzkiej archikatedry p.w. św. Stanisława Kostki.

Łódzkie nabożeństwo Via Crucis nawiązujące do ostatnich chwil życia Chrystusa na ziemi i ubogacane jest rozważaniami, które przygotowywane są przez wyznaczone osoby. Tegoroczne rozważania przygotował i poprowadził metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. – Podczas dzisiejszego nabożeństwa będziemy modlić się psalmem 22. To jest ten psalm, którym Pan Jezus modlił się na krzyżu. Dzisiaj tę Jego modlitwę spróbujemy uczynić swoją własną. – mówił abp Ryś rozpoczynając modlitwę.

W czasie wspólnej modlitwy, już pod samego początku praktykowania tego nabożeństwa na ulicach Łodzi, krzyż niosą przedstawiciele grup społecznych i zawodowych: lekarze, studenci, harcerze, strażacy, strażnicy miejscy, policjanci, niepełnosprawni.

W tym roku we wspólnej łódzkiej modlitwie wzięło udział blisko 1,5 tys. wiernych z całego miasta. Kończąc spotkanie modlitewne metropolita łódzki zaprosił wszystkich obecnych na Ekumeniczną Drogę Światła, która odbędzie się w piątek 13 kwietnia br.