Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do kapłanów w 60. rocznicę święceń: idźcie z tą siłą, jaką macie w sobie!
17:57 | 18.06.2019 | Wyświetleń: 2723 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Kiedyś – tj. w 1959 roku – i później nie było łatwo, a nawet teraz też nie jest łatwo. Wydaje się nam, że ciężko jest dać temu wszystkiemu radę,  wtedy Pan Bóg mówi do nas, jak mówił kiedyś do Gedeona: Idź z tą siłą, jaką masz! Ten tekst z dzisiejszej Godziny Czytań dedykuję wam Księża Jubilacji! Idźcie z tą siłą, jaką macie w sobie! – mówił do jubilatów arcybiskup Grzegorz Ryś.

Dziś w południe kapłani z rocznika 1959 świętowali dziś swoją 60. rocznicę Święceń Kapłańskich. Uroczystości jubileuszowej, która odbyła się w kaplicy Domu Księży Emerytów przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Liturgię koncelebrowali dostojni Jubilacji ks. Kazimierz Ciosek, ks. Marian Kaczmarek, ks. Józef Masłowski, ks. Bogdan Nowacki oraz ks. Stanisław Wasilewski. Nieobecny był ks. Antoni Kamiński, który przebywa w szpitalu, w intencji którego modlono się w czasie sprawowanej liturgii.

W homilii zwracając się do Jubilatów łódzki pasterz powiedział – może być tak, że wszyscy nasi bracia kapłani, którzy są w tej chwili na najważniejszych miejscach w Kościele – rządzą, budują, tworzą – mogą patrzeć na was i pytać się, czy robią to z równą prostotą, i czy mają w sobie waszą gorliwość? – zaznaczył abp Ryś.

– Człowiek który doświadcza miłości Pana Boga i chce tą miłością dotknąć wszystkich, nie stawia tej miłości żadnych granic, tylko odkrywa w sobie coraz bardziej tę prawdę, że jest dzieckiem Boga. Inni patrząc na niego rozpoznają w nim Bożego syna, czy Bożą córkę. Jak Jezus umierał na krzyżu i modlił się z tych, którzy Go przybili do krzyża, to rzymski oficer, który nic nie rozumiał z wiary powiedział – ten był naprawdę Synem Bożym. Jak zobaczył Jezusa, który w chwili śmierci potrafił wybaczać, to nie miał żadnej wątpliwości, że był Synem Bożym. Bóg ciągle nas czyni dziećmi Bożymi. Jesteśmy Jego dziećmi przez stworzenie. Jesteśmy jego dziećmi przez chrzest. Jesteśmy jego synami w szczególny sposób przez to, że nosimy w sobie kapłaństwo Jego Syna. Ale możemy stawać się dziećmi Boga, gdy rozszerzamy nasze serce i uczymy innych miłości. – podkreślił arcybiskup.

Dziękując za dzisiejszą uroczystość ks. kan. Stanisław Wasilewski wspominał – na naszym kursie 21 czerwca 1959 roku ksiądz biskup ordynariusz Michał Klepacz wyświęcił w katedrze 18 kapłanów. Do dziś zmarło dziesięciu, a dwóch opuściło stan kapłański. Jubileusz 60 – lecia święceń świętuje dziś 6 kapłanów w tym czterech z Domu Księży Emerytów i dwóch rezydentów mieszkających w parafiach, gdzie posługiwało. – podkreślił ksiądz jubilat.

Każdy z Jubilatów opowiadając o swoim powołaniu, drodze życia kapłańskiego oraz o wielkiej wdzięczności za 60 lat posługi spędzonej na ofiarnej pracy w Archidiecezji Łódzkiej wskazuje na radości i satysfakcję z wypełnionego obowiązku i misji powierzonej im przed laty przez Kościół.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.