Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Nie róbmy swojego Kościoła, tylko współpracujmy z Duchem!- Msza Krzyżma 2019
14:00 | 18.04.2019 | Wyświetleń: 2521 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Dzisiejsza liturgia jest skoncentrowana wokół Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Uwielbiamy Jego jedyne i wieczne kapłaństwo także dlatego, że tym kapłaństwem dzieli się z nami wszystkimi, jak tu jesteśmy. Bo każdy z nas od chrztu nosi w sobie królewską godność kapłańską. Większość z nas tutaj obecnych nosi w sobie godność kapłaństwa służebnego. Wszyscy jesteśmy kapłanami Pana. – mówił do zebranych w katedrze metropolita łódzki.

W Wielki Czwartek w Kościele Rzymskokatolickim celebrowane są tylko dwie liturgie. Pierwsza z nich sprawowana w godzinach dopołudniowych w katedrze gromadzi wokół ołtarza biskupa wraz z całym prezbiterium danego Kościoła partykularnego, druga – w godzinach wieczornych – celebrowana jest w parafiach, gdzie wspólnota wiernych wraz ze swoim pasterzem uobecnia misterium Wieczerzy Pańskiej.

Poranna liturgia katedralna zwana Mszą Krzyżma ma dwojaki charakter, bowiem podczas tej liturgii biskup błogosławi Oleje Święte, które posłużą w ciągu całego roku do sprawowania sakramentów świętych oraz zebrani w świątyni duchowni odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie składane na ręce biskupa w dniu swoich święceń.

Tegorocznej Mszy Krzyżma celebrowanej o godz. 10:00 w łódzkiej bazylice archikatedralnej przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Wraz z nim liturgię koncelebrowali ks. abp senior Władysław Ziółek, bp Ireneusz Pękalski, bp Marek Marczak oraz licznie zgromadzeni kapłani.

W homilii metropolita łódzki zatrzymał się w swojej refleksji nad pierwszym czytaniem z Proroctwa Izajasza (Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9)

Duch Pana nade mną! – Jezus odnajduje się w działaniu Ducha Świętego. Jest Duch, który dzisiaj prowadzi historię zbawienia. Jest Duch, który jest Panem Kościoła. Jest Duch który jest Panem dziejów. Jest Duch, który działa, który mówi, który jest pełen miłości. (…) i my mamy się włączyć w działanie Ducha, by się nie okazało, że moje działanie, moje słowa, moje aktywności, są do Ducha równoległe i nie dzieją się w Nim, ale dzieją się jakoś obok. Nie nadążam za Duchem! Nie róbmy swojego Kościoła, tylko współpracujmy z Duchem! – tłumaczył hierarcha.

Duch mnie namaścił! – Wszyscy jak tu jesteśmy, jesteśmy pomazańcami Bożymi od momentu Chrztu. Taką godność mamy pragnienie szanować w sobie nawzajem, rozumiejąc, że każdy człowiek, który jest obok mnie, jest pomazańcem od Chrztu. Wzajemna godność  – to się bierze stąd, że przynależysz do Niego, jesteś Jego własnością. To jest to, co chcemy dziś potwierdzić odnawiając swoje przyrzeczenia kapłańskie. To jest to, co chcemy dziś potwierdzić. Tylko nie mówcie, że nie potrzebujemy przy odnawianiu tych przyrzeczeń zrobić rachunku sumienia. Czy należę do Niego? Czy jestem jego własnością? Na ile jestem własnością siebie samego, sobie samemu podporządkowany, dla siebie samego najważniejszy? Na ile Pan jest moim właścicielem? Jeśli On jest moim właścicielem, to pamiętajcie, On się swoją własnością nie dzieli. Należeć do Niego, to należeć na sto procent. To jest wykluczenie jakiegokolwiek podwójnego życia, podwójnych standardów! – podkreślił  arcybiskup.

– Posłał mnie bym ubogim głosił dobra nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. – Godność nasza, która nosimy w sobie nie jest po to, by nas oddzielać. Namaszczenie, które otrzymaliśmy jest posyłające, jest ukierunkowujące na drugiego. Nie jest po to, by się nim obnosić, by się stawiać ponad innych i wyróżniać. Namaszczenie jest po to, by poczuć w sobie przynaglenie do pójścia do innych, mocą tego namaszczenia. Namaszczenie zbliża do innych! – zaznaczył arcybiskup.

Abym ogłaszał rok łaski od Pana. – Łaska to obdarowanie. To jest jeden z elementów, które tworzą tożsamość naszej misji, naszego przepowiadania. Jak to jest, że o wiele łatwiej jest ogłaszać ludziom prawo, przepis, zobowiązanie, nakaz, zakaz, ograniczenie. Człowiek który słyszy mnie przepowiadającego Jezusa Chrystusa, musi usłyszeć co jest mu obiecane, co jest mu dane, że ma otrzymać łaskę od Pana! – zakończył arcybiskup.

Tuż przed doksologią – a więc modlitwą kończącą Modlitwę Eucharystyczną – ksiądz arcybiskup pobłogosławił Olej Chorych, który będzie używany przez kapłanów do udzielania sakramentu Namaszczenia Chorych.

Po modlitwie po Komunii Świętej miał miejsce obrzęd konsekrowani Oleju Katechumenów – służącego przygotowującym się do chrztu dorosłym oraz Oleju Krzyżma – który wykorzystywany jest podczas sprawowania Sakramentu Chrztu Świętego, Sakramentu Bierzmowania, Sakramentu Kapłaństwa oraz podczas konsekracji kościoła i nowego ołtarza.

zobacz także: Jak przygotowuje się Oleje Święte do konsekracji w Wielki Czwartek?

Przed błogosławieństwem łódzki pasterz podziękował wszystkim zgromadzonym w świątyni kapłanom za wspólną modlitwę i obecność oraz życzył dobrego przeżycia Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych.

Po zakończeniu liturgii, konsekrowane Oleje zostały przekazane dziekanom 27 dekanatów Archidiecezji Łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.