Archidiecezja Łódzka
Kościoły Stacyjne Łodzi 2019- Kościół św. Stanisława Kostki #33
20:05 | 13.04.2019 | Wyświetleń: 788 | Autor: Antoni Zalewski

„Nie ma doświadczenia zbawienia jeśli myślę tylko o sobie. Jezus umarł po to, żeby gromadzić ludzi. Nie doświadczam zbawienia jeśli tkwię w jakimś podziale”- mówił Metropolita Łódzki w ostatnim Kościele Stacyjnym łodzi jakim był kościół św. Stanisława Kostki.

„Nie mam doświadczenia zbawienia jeśli nie potrafię wyjść do kogoś i powiedzieć przepraszam, albo wybacz mi. Nie ma doświadczenia zbawienia jeśli  jestem szczęśliwy w tym, że z kimś nie gadam, z kimś nie mam wspólnego języka, albo z kimś jestem w ciągłym napięciu. Wszędzie tam gdzie są między nami podziały tam nie ma zbawienia, tam nie dotarło zbawienie. Jeśli Jezus mówi, że gromadzi wszystkie dzieci Boga, to po, aby nam pokazać, że to jego pragnienie gromadzenia ludzi nie jest zamknięte do jakiejkolwiek wspólnoty. Nie jest ograniczone. On chce tworzyć wspólnotę powszechną”- mówił Abp Ryś.

Dalej Ksiądz Arcybiskup mówił, że „nie chodzi tylko o to, abym sam w sobie był doskonały, a wokół są ludzi którzy nie są w stanie ze mną wytrzymać. Na czym ta świętość polega? Do czego się sprowadza? To jakiś absurd. Jezus umarł po to, aby ludzi do siebie zbliżać. Aby doświadczyli tej mocy gromadzenia.”

Przed błogosławieństwem Metropolity Łódzki podziękował wszystkim, którzy pielgrzymowali do Kościołów Stacyjnym. Przypomniał, że to pielgrzymowanie ma na celu gromadzenie wiernych wokół swoich Biskupów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.