Archidiecezja Łódzka
O Skrutacja Pisma Świętego w Ekumenicznej Szkole Biblijnej
14:28 | 11.01.2020 | Wyświetleń: 1634 | Autor: ks. Paweł Kłys

O skrutacij Pisma Świętego – która jest osobistym czytaniem Pisma Świętego – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś w wykładzie wygłoszonym w ramach Ekumenicznej Szkoły Biblijnej.

Już po raz czwarty w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi odbyło się spotkanie w ramach Ekumenicznej Szkoły Biblijnej, która jest wspólną inicjatywą Archidiecezji Łódzkiej i Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Metropolita łódzki podzielił się swoim doświadczeniem spotkania ze Słowem Bożym i zaapelował, by zapamiętać dwie najważniejsze rzeczy o skrutacji –  skrutacja jest modlitwą, i skrutacja jest czytaniem kontekstowym. Te konteksty są dwa: pierwszym jest cała biblia, a drugim jest moje życie. Mój patron Grzegorz Wieli powiedział kiedyś tak: Słowo Boga rośnie razem z człowiekiem. Dzisiaj to Słowo czytam tak, a jutro będę w zupełnie innym miejscu, a pojutrze, będę kimś innym, a Słowo może we mnie urosnąć. Moje życie i życie Kościoła, w którym jestem, jest kontekstem dla Słowa. – podkreślił łódzki pasterz.

Po części wykładowej była czas na indywidualne spotkanie ze Słowem Bożym i osobistą skrutację Słowa Bożego.

zobacz także: Ekumeniczna Szkoła Biblijna

Wykłady w ramach Ekumenicznej Szkoły Biblijnej odbywają się raz w miesiącu w auli Wyższego Seminarium Duchownego. W wykładach uczestniczy 230 osób należących do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego. Studenci tej wyjątkowej Szkoły pochodzą z Łodzi, ale także z Białegostoku, Krakowa, Poznania i Wrocławia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.