Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: głosić Słowo, które staje się wydarzeniem, które staje się obecnością Boga!
15:41 | 18.02.2018 | Wyświetleń: 2828 | Autor: ks. Paweł Kłys

– To jest posługa Jezusa – głosić Słowo, które staje się wydarzeniem, które staje się obecnością Boga. Ogłosić słowo – lektorzy przyszli – które staje się obecnością Boga. To staje przed wami na drodze do kapłaństwa, bo w kapłaństwie nie będziecie nic więcej robić jak tylko ogłaszać słowo Boga, które staje się obecnością, mocnym Bożym działaniem. Słowo, które się przekłada na osobę Jezusa Chrystusa. – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś.

Jest już tradycją, że w I Niedzielę Wielkiego Postu alumni roku III i IV Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjmują posługi lektoratu i akolitatu, które są kolejnymi etapami przygotowania do święceń kapłańskich.

 – Lektorat i akolita, to ważne posługi, które są na drodze do kapłaństwa i do niego prowadzą. Są one potwierdzeniem obranej drogi ze strony Kościoła. – mówi ks. dr Jarosław Pater, rektor WSD w Łodzi. – Dzisiaj zostało ustanowionych 7 lektorów i 6 akolitów w naszym Kościele Łódzkim, jako tych, którzy są gotowi pójść za Chrystusem poprzez przyjęcie w przyszłości świeceń diakonatu i kapłaństwa. – dodaje rektor.

Tegoroczna uroczystość związana z przyjęciem posług odbyła się w parafii p.w. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Pabianickiej. Liturgii przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

W homilii zwracając się do przyjmujących posługi powiedział: – Jesteście jeszcze na początku posługi! Ci, którzy mają przyjąć lektorat, wy zupełnie na początku, a ci którzy mają przyjąć akolita, niewiele dalej. Ciągle jeszcze na początku posługi. W pewnym momencie dostaniecie wy zwłaszcza, a my razem z wami, ewangelię, która nam pokazuje Jezusa na początku Jego publicznej posługi. Jezus właśnie rozpoczyna swoją posługę. – podkreślił pasterz.

– To co macie pełnić, to nie jest obok misji Pana Jezusa. To nie jest inna misja! Tylko to jest tak, że Jezus Chrystus, w dalszym ciągu chce służyć ludowi Boga. A wasza posługa na tym etapie, na którym się spełnia, jest jakby wewnątrz posługi Jezusowej. Jest jakby w jej środku! – zauważył arcybiskup.

Doświadczenie spotkania z Bogiem pozwala wiarygodnie głosić Go innym. – Otwieramy skutecznie ludzi tylko na to, czego sami doświadczyliśmy, co sami przeżyliśmy z tego Boga, który się objawia w Jezusie Chrystusie. Objawia się w naszym życiu, bo w nie wchodzi. To nie jest teoria! Jezus potrafi ogłosić Królestwo Boga jako mądrość, jako pewien ideał, jako wydarzenie pełne mocy, miłości w przemianie, skutecznie, teraz! Wtedy uczestniczymy w Jego misji, Jego posłudze, Jego działaniu! – podkreślił kaznodzieja.

Po homilii w obecności arcybiskupa łódzkiego, przełożonych seminarium, rodziny, przyjaciół oraz obecnych parafian, klerycy III i IV roku przyjęli posługi lektora i akolity, które będą pełnić w Kościele.

– Dla mnie przyjęcie posługi lektora wiąże się z postanowieniem, by bardziej zaprzyjaźnić się ze Słowem Bożym. – mówi kl. Kamil Kolasiński. Chciałbym więcej czytać Pisma Świętego i nim się modlić. – dodaje.

– Przyjęcie posługi akolity będzie dla mnie zadaniem, by nieść ludziom Jezusa w Eucharystii. – tłumaczy kl. Tomasz Grzejdziak. Choć jest to dla mnie jeszcze niezrozumiałe i przerasta mnie to, ale przyjmuję to z wiarą i sercem. – podkreśla.

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zostało powołane do istnienia 9 sierpnia 1922 roku dekretem pierwszego ordynariusza ówczesnej diecezji łódzkiej – ks. bpa Wincentego Tymienieckiego, a pierwszym rektorem, tej jednej z najstarszych uczelni Łodzi, został ks. Jan Krajewski.