Ochrona danych osobowych w Archidiecezji Łódzkiej

Inspektor Ochrony Danych w Archidiecezji Łódzkiej
ks. dr Zbigniew Tracz
ul. ks. I. Skorupki 1
90-458 Łódź
mail: [email protected]


Specjalista Ochrony Danych w Archidiecezji Łódzkiej
pani mgr Małgorzata Masica
ul. ks. I. Skorupki 1
90-458 Łódź


Kościelny Inspektor Ochrony Danych
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim:

Bez tytułu