Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do uczestników Synodu: aby Synod wydał plon, musimy obumrzeć jak ziarno!
15:22 | 19.09.2020 | Wyświetleń: 848 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Synod musi długo trwać dlatego, że to, co sami przynosimy na ten Synod musi obumrzeć! Każdy ma jakiś pomysł, każdy ma jakąś ideę, każdy ma jakiś program na zmiany w tym Kościele i to wszystko może być dobre pod warunkiem, że my z tym wszystkim obumrzemy! Wówczas zrodzą się wielkie owoce dla Kościoła! – mówił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Dzisiejszej Eucharystii celebrowanej dla uczestników Synodu przewodniczył ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek. W liturgii uczestniczyli: ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, ksiądz biskup Marek Marczak, duchowni diecezjalni i zakonni siostry zakonne oraz wierni, którzy zostali powołani na Synod przez metropolitę łódzkiego.

– W dzisiejsze nasze synodalne spotkanie wpisuje się od dawna zaplanowany na 19 września jubileusz 50-lecia życia zakonnego s. Lucyny Witczak – ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej, a także 25-lecie jej pracy w naszym archidiecezjalnym archiwum oraz 25-lecie przewodniczenia – w charakterze referentki komisji ds. zakonów żeńskich naszej Archidiecezji. – mówił we wstępie do liturgii ksiądz arcybiskup senior. – Jest więc wiele powodów, by wrazić wdzięczność siostrze Lucynie i razem z nią dziękować Panu Bogu za jej życie, powołanie i wszystkie dobre dzieła, które zrodziły się z miłości do Chrystusa i Kościoła na przestrzeni ostatnich lat! – podkreślił główny celebrans.

Homilię do zgromadzonych na synodalnej liturgii połączonej z jubileuszem zakonnym wygłosił metropolita łódzki, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który odwołując się do  dzisiejszej ewangelii o siewcy i ziarnie zauważył, że – Jezus mówi w tej przypowieści: uważajcie! Jeśli nie macie korzenia ziarno może być łatwo wyrwane. Przychodzi próba, przychodzi pokusa – nie ma! – zaznaczył. kaznodzieja.

– My pozwalamy sobie w naszym życiu nie tylko, by to ziarno wzrastało ale wszystko inne – troski, bogactwa i rozkosze życia, wszystko rośnie razem i tłumi to, co jest rośliną wyrosłą z Bożego ziarna. To jest tak naprawdę to, że nie dokonaliśmy w swoim życiu zasadniczego wyboru, i że ten wybór nie przełożył się na jakąś ascezę. Wybieram Boga, ale są w moim życiu sprawy – nawet dobre – z których umiem z nich zrezygnować! – dodał.

Arcybiskup zwrócił uwagę również na to, że – współczesny człowiek chce mieć wszystko natychmiast, wszystko zaraz, a jak nie ma zaraz, to zostawia. Jak nie widzi efektów od razu – to oznacza, że w ogóle nie było warto! Całą Boża rzeczywistość dana nam jest jako ziarno. Nie dostajesz od razu kanapki. Dostałeś ziarno. Musisz je zasiać. Musisz mieć cierpliwość, by wyrosło – daj Boże, by urosło. – Cały kłopot polega na tym, że dzisiejszy człowiek mówi: jaką to ma wartość? Liczy się wytrwałość! – podkreślił arcybiskup.

Po homilii siostra Lucyna wobec zgromadzonych w łódzkiej katedrze odnowiła swoją profesję zakonną.

Msza święta za zgromadzonych na Synodzie była drugą z trzech części dzisiejszych obrad synodalnych. Po obiedzie, który miał miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym, odbyła się praca w grupach zakończona wspólną modlitwą za Synod.

zobacz także: Wrześniowe obrady III roku IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.