Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 688
Rozpoczęła się trzecia edycja Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi
Udostępnij

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi rozpoczęła się trzecia edycja Ekumenicznej Szkoły Biblijnej. Podczas październikowego spotkania słuchacze wysłuchali trzech wykładów.

Pierwszym z wykładowców był ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, który wygłosił wykład zatytułowany: Od stworzenia do wieży Babel (Rdz 1-11). Prehistoria biblijna w perspektywie literacko teologicznej. – podkreślił w wykładzie abp Grzegorz. - Życie w Duchu Świętym jest życiem wedle zwojów Pisma Świętego! Księga Rodzaju dzieli się na dwie części od 1-11 rozdziału oraz od 12- 56. Czy te jedenaście rozdziałów jest historią? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest słowem jest legenda. Legenda - łac. coś do czytania. Legenda ma to do siebie, że wychodzi z faktów historycznych, ale jest szczególną ich prezentacją. Redaktor pierwszych jedenastu rozdziałów jest teologiem i psychologiem, ale nie jest historykiem. – zauważył abp Ryś.

- Natomiast od dwunastego rozdziału autora interesuje Abraham i jego potomkowie podczas gdy w pierwszych rozdziałach (1-11) bohaterem jest człowiek w ogólności. Człowiek wszystkich czasów. Każdy w tych rozdziałach może czytać siebie to jest nasza historia.- podkreślił duchowy.

O powołaniu Abrahama (Rdz 12,1-4a) i historii patriarchów– początek historii zbawienia – mówił duchowny Kościoła Zielonoświątkowego - diakon Jonasz Oświeciński. Natomiast o Exodusie — wyjściu z Egiptu i przejściu przez Morze Czerwone (Wj 14,10-31) – mówił wykładowca Pisma Świętego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wyższym Seminarium Duchownym – ks. dr Arnold Zawadzki.

Kolejny zjazd słuchaczy Szkoły Biblijnej odbędzie się w sobotę 19 listopada br. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, wówczas swoje wykłady zaprezentują – ks. Artur Aleksiejuk z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Janusz Nawrot – z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz dr Artur Jemielita z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Ekumeniczna Szkoła Biblijna, która powstała w Łodzi w październiku 2019, a informacja o powstaniu Szkoły – pierwszej jak dotąd w Polsce – została podana do wiadomości wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Celem Szkoły Biblijnej ma być przede wszystkim pogłębienie życia chrześcijańskiego w świetle żywego Słowa Bożego, a także wprowadzenie w historię biblijną oraz egzegezę tekstu biblijnego. Szkoła ma pomóc poznać się nawzajem i wymieć doświadczeniem spotkania ze Słowem Bożym. Wykładowcami szkoły będą przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, którzy zaangażowani są w poznawanie, badanie, studiowanie, a także nauczanie Pisma Świętego.

Udostępnij