Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Kościół jest Pana
08:00 | 27.05.2020 | Wyświetleń: 487 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Kościół jest Pana. Nikt nie jest właścicielem Kościoła. On należy  do Boga, bo nabył go własną krwią i aktualnie działa przez słowo łaski”- mówił Abp Ryś w swojej homilii wygłoszonej podczas Mszy Św. sprawowanej w Archikatedrze Łódzkiej.

W swoim słowie Metropolita Łódzki podkreślił, że Pan Bóg jest czynny w Kościele, a głównym jego narzędziem jest słowo, które jest nie tylko słowem mądrości, ale i słowem łaski. „Kiedy w Kościele przepowiadane jest słowo, to ono niesie ze sobą Boże działanie. To jest jedna z najważniejszych prawd Dziejów Apostolskich, które czytamy cały okres Wielkanocny. Pokazują jak Kościół rośnie mocą Bożego słowa. To słowo jest w nim aktywne i buduje.”

Dalej Ksiądz Arcybiskup, za św. Pawłem, zwrócił uwagę na to, jakie są zagrożenie dla Kościoła. Zagrożeniem są wilki, czyli ci co napadają Kościół z zewnątrz i nie należą do owczarni. Kościołowi szkodzić mogą również źli pasterze, którzy będąc w Kościele chcą uczniów pociągnąć nie za Panem, ale za sobą. Jedni i drudzy robią to samo- rozpraszają owce.

Duchowny zwrócił także uwagę na to, że jeśli komuś ekumenizm jest obojętny, to jest to bardziej podkreślanie siebie niż Jezusa w Kościele. „To nie jest tylko opór stawiany temu pragnieniu Jezusa: żeby byli jedno, ale jest to opór stawiany aktualnemu działaniu Boga, który robi wszystko, aby chrześcijan przynaglić do jedności wiedząc, że od tego zależy czy świat uwierzy. Duch Św. działa dziś w Kościele z wielką siła budowniczego jedności, ale nam ciągle może się wydawać, że ważniejsze jest podkreślać siebie”- mówił Abp Ryś.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Arcybiskup prosił wszystkich o modlitwę w dwóch intencjach. Pierwsza intencja to za kleryków, którzy w najbliższą sobotę przyjmą święcenia diakonatu, a druga intencja to za katechumenów, którzy także w sobotę czyli w Wigilię Zesłania Ducha Św. przyjmą sakrament Chrztu Św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.