Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś o potrzebie nieustannej modlitwy
10:00 | 14.11.2020 | Wyświetleń: 453 | Autor: Antoni Zalewski

„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

O potrzebie nieustannej modlitwy mówił podczas Mszy Św. sprawowanej w domowej kaplicy Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

W swojej homilii Metropolita Łódzki zauważył, że 18 rozdział Łukasza z którego jest wzięty dzisiejszy fragment Ewangelii jest katechezą o modlitwie i to co otwiera tę katechezę to jest wezwanie do nieustannej w modlitwy.

Dalej Arcybiskup pytał czemu ma służyć ciągła modlitwa. Z odpowiedzią przychodzi końcowy fragment dzisiejszej Ewangelii, w którym jest pytanie czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę kiedy przyjdzie. „Modlitwa ma służyć przede wszystkim zachowaniu naszej wiary. W modlitwie nie chodzi tyle o to, aby zmusić Boga aby występował w naszej obronie. Bóg nie jest niegodziwym sędziom i nie jest tym, który zwleka. Sytuacja w której żyjemy jest próbą naszej wiary i ta próba dotyczy także obrazu Boga. W jakimś momencie zaczynamy się zastanawiać gdzie jest ten Bóg, który jest sprawiedliwy i dlaczego nie występuje w naszej obronie”- mówił dalej Ksiądz Arcybiskup.

„Bez modlitwy zaczyna się coś złego dziać z naszą wiarą. Tracimy właściwy obraz Boga i coraz bardziej zaczyna nam się upodabniać do tego niegodziwego sędziego, a przecie Bóg jest inny”- zauważył kaznodzieja. Dalej mówił, że sytuacja ubogiej wdowy jest taką sytuacją, która wystawia naszą wiarę na próbę.

W dalszej części  swoich rozważań Ksiądz Arcybiskup zauważył, że człowiek, który jest otoczony doświadczeniem narastającego zła na świecie, ma poczucie, że nie tak miało być i że świat powinien się rozwijać ku coraz większemu dobru, a także Kościół powinien się rozwijać ku większej świętości. Taka bezsilność i poczucie niesprawiedliwości jaką się cechuje wdowa z dzisiejszej Ewangelii wystawia nas na próbę. „Czy wytrwamy w postawie tej bezsilnej wdowy, której siła jest modlitwa? Czy wytrwamy w tej postawie? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę kiedy przyjdzie?”- pytał kaznodzieja.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.