Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś o poddaniu się Bożemu działaniu
07:44 | 19.05.2020 | Wyświetleń: 616 | Autor: Archidiecezja Łódzka

O poddaniu się Bożemu działaniu mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas porannej Mszy Św. w Archikatedrze Łódzkiej.

W swojej homilii Abp Ryś zauważył, że dzisiejsza liturgia słowa stawia nas wobec Bożego działania i pyta czy na to Boże działanie jesteśmy otwarci.  „Bóg nie działa w naszym życiu na skróty, nie działa po wierchu. Bóg działa do samego końca. Prośmy Jezusa, abyśmy się poddali takiemu działaniu, którego dokonuje w nas przez Ducha Św.”- mówił Metropolita Łódzki.

Duchowny odnosząc się do czytania i do Ewangelii powiedział, żebyśmy poddali się takiemu działaniu Pana Boga nawet jeśli przekonuje nas o grzechu i także wtedy kiedy wzbudza nas taką miłość bliźniego także do nieprzyjaciela, że ona staje się świadectwem pozyskującym innych do wiary. „Działanie Ducha odwraca nas od samych siebie, od zapatrzenia się tylko w swój interes, w swoje potrzeby, w swój egoizm. Możemy być w sytuacjach najtrudniejszych, tak jak więzienie i być skoncentrowanym na innych i odnajdywać w sobie troskę do innych dzięki Bożemu działaniu”- zaznaczył Metropolita Łódzki.

Na zakończenie Mszy Św. kapłani i wierni zgromadzeni w Archikatedrze Łódzkiej odśpiewali Suplikację o ustanie pandemii koronawirusa na świecie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.