Archidiecezja Łódzka
Msza św. w domu narodzin św. Jana Chrzciciela w Ain Karem
20:37 | 07.12.2018 | Wyświetleń: 1587 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jak doświadczyłeś miłosierdzia, jak doświadczyłeś tego, że Bóg jest wierny w tych miejscach, gdzie ty jesteś niewierny, że Bóg czyni cuda mimo twojej niewiary, jak żeś to przeżył, to masz o czym mówić! – tłumaczył abp Grzegorz Ryś podczas Mszy świętej celebrowanej w Domu narodzin św. Jana Chrzciciela w Ain Karem.

O Zachariaszu, który nie uwierzył słowu Archanioła i narodzinach jego syna – Jana Chrzciciela, mówił metropolita łódzki w domu narodzin kuzyna Pana Jezusa.

– Życzę wam – mówił do wiernych kaznodzieja – byście w swoim życiu wszystko nazywali tak, jak Pan Bóg. Byście tak nazywali wszystko w swoim życiu, jak Bóg to nazywa. Byście tak wszystko widzieli w swoim życiu jak Bóg to widzi. Byście nie chcieli niczego po swojemu nazywać! – podkreślił kaznodzieja. – podkreślił.

Po Mszy św. każdy mógł podejść do miejsca, gdzie jak podaje tradycja, narodził się św. Jan Chrzciciel – ten, który zapowiadał przyjście na świat Zbawiciela.

Zaś tuż przed Mszą świętą, niektóre z grup nawiedziły kościół – Dom św. Elżbiety, gdzie przed wiekami przybyła Maryją, chcąc służyć swojej krewnej oraz gdzie wyśpiewała swój hymn Magnifikat wychwalając Boga za wielkie rzeczy, których jej udzielił.

To już kolejny – piąty dzień wspólnego ekumenicznego pielgrzymowania po śladach Zbawiciela Świata w Ziemi Świętej. Przed pątnikami jeszcze cztery dni wspólnej modlitwy i doświadczania wspólnoty, a następnie powrót do Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.