Abp Ryś do katechumenów: Bóg jest gotów umrzeć, bylebym się tylko wyrwał z bezsilności, bezbożności i nieprzyjaźni!
22:36 | 14.06.2020 | Wyświetleń: 1291 | Autor: ks. Paweł Kłys

W łódzkiej katedrze troje kandydatów do przyjęcia Sakramentów Inicjacji Chrześcijańskiej – Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii – rozpoczęło w sposób uroczysty swój katechumenat. Liturgii Mszy świętej przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

W drzwiach świątyni kandydatów do chrztu przywitał łódzki pasterz, który zapytał ich o imię oraz oczekiwania wobec Kościoła Bożego. Następnie naznaczył znakiem krzyża ich czoła i narządy zmysłów, po czym wręczył im krzyż – znak miłości Chrystusa i Jego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Obrzęd przy drzwiach świątyni zakończył egzorcyzm, po którym biskup wraz z katechumenami przyszli do ołtarza.

W homilii łódzki pasterz zauważył – w pierwszym czytaniu zostało powiedziane: jesteś skarbem, jesteś własnością Boga, jesteś święty, a w drugim czytaniu powiedziano: jesteś bezsilny, jesteś grzesznikiem, jesteś nieprzyjacielem Boga. To są zupełnie dwa różne obrazy człowieka. To, co jest najbardziej niesamowite w tym wydarzeniu jakim jest wiara, że te dwa obrazy się nie wykluczają! Każdy z nas – jak tu jest – z wielką radością odnajdzie się w tych trzech określeniach z księgi wyjścia, ale jeśli mamy w sobie odrobinę uczciwości i prawdy to odnajdziemy się także w tych trzech określeniach z listu św. Pawła do Rzymian. Ktoś nie jest grzesznikiem? Ktoś tu jest siłaczem? Nie poznaliście swojej bezsilności? Nigdyście tego nie widzieli, żeście stanęli przeciw Bogu jako Jego nieprzyjaciele? – pytał arcybiskup Grzegorz.

– Dlaczego Bóg nas wybrał? Bo jesteśmy najwięksi? Nie, bo jesteście najmniejsi, bo jesteście bezsilni, bo jesteście bezbożni, bo jesteście nieprzyjaciółmi Boga. Bóg was kocha. On oddał za was życie i jest pierwszy, jest miłością bezgraniczną, bo jest miłosierdziem, jest miłością bez żadnej waszej zasługi, jest miłością mimo wszystko. Bóg jest gotów umrzeć, bylebym tylko się z tego wyrwał. Taki jest nasz Bóg, za takim idziemy! – podkreślił kaznodzieja.

Po homilii i wyznaniu wiary arcybiskup wręczył katechumenom księgę Pisma Świętego mówiąc: przyjmij Ewangelię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, abyś Go lepiej poznał i wierniej naśladował.

Następnie odwołując się do tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa przypomniał, że nie ochrzczeni po zakończeniu liturgii słowa wychodzili ze świątyni, gdyż nie byli jeszcze gotowi do uczestnictwa w Uczcie Eucharystycznej. W myśl tej wielowiekowej tradycji katechumeni, którzy dotąd siedzieli w pierwszym rzędzie w katedrze, wyszli ze świątyni.

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentów Inicjacji Chrześcijańskiej dorosłych składa się z trzech etapów. Do każdego z nich katechumeni przygotowują się w Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym przy Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.