Abp Ryś: czekają na was góry, czeka morze, czekają jeziora. Dobrych wakacji!
09:00 | 30.06.2020 | Wyświetleń: 2767 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Życzę wszystkim dobrych wakacji i dobrego odpoczynku, a także pięknego doświadczenia pielgrzymowania na Jasną Górę w taki sposób, w jaki jest to możliwe w tym roku! – mówił w swoim przesłaniu na wakacje arcybiskup metropolita łódzki.

Z okazji rozpoczętych wakacji już tradycyjnie swoje słowo do wszystkich mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej skierował ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

– Drodzy bracia i siostry, drodzy młodzi, którzy zakończyliście właśnie rok szkolny, czy rok akademicki i zaczynacie wakacje! Życzę wam dobrego czasu wakacyjnego, tym bardziej, że za nami okres męczący – przynoszący wiele stresu – trudności, bo wszystko było po ludzku trudne z uwagi na epidemię. Życzę wam aktywnego wypoczynku! Myślę, że nasze zmęczenie bierze się z tego, że niekoniecznie potrafimy sensownie odpocząć, dlatego też zapraszam was do takiego odpoczynku, który wam pozwoli zadbać o swoją kondycję! Korzystajcie z tego, co było nam zabronione – niedostępne – zwłaszcza przez pierwsze tygodnie epidemii. Wszystko na nas czeka. Czekają na was góry, czeka morze, czekają jeziora. Dobrych wakacji!  –  życzy metropolita łódzki.

Arcybiskup Grzegorz zaprosił również do wspólnego pielgrzymowania do tronu Królowej Polski, które w tym roku będzie miało zupełnie inny charakter, gdyż po pierwsze będzie się odbywało w formie sztafetowej, a po wtóre w reżimie sanitarnym. Z uwagi nam pandemię koronawirusa metropolita łódzki zaprasza do duchowego uczestnictwa w tegorocznej pielgrzymce.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.