Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do bierzmowanych: pozwólcie się wewnętrznie związać przez Ducha Świętego
21:28 | 04.06.2019 | Wyświetleń: 1813 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jeśli się poddacie Duchowi Świętemu, to nic was nie zatrzyma. Jeśli będzie was napędzać miłość od środka, to nie zatrzyma was, żaden strach o siebie, ani strach o to, co się z wami może stać.  – mówił do bierzmowanych metropolita łódzki.

17 kandydatów – przygotowujących się w Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym działającym przy łódzkiej katedrze św. Stanisława Kostki do otrzymania ostatniego z trzech Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego – przystąpiło dziś do Sakramentu Bierzmowania, którego udzielił im arcybiskup Grzegorz Ryś.

– Ducha Świętego przyjmujemy po to, żeby nas związał wewnętrznymi więzami. – tłumaczył w homilii łódzki pasterz. – Chcemy przeżyć to, związanie od środka, od serca, od wnętrza. Człowiek nie potrzebuje być związanym od zewnątrz, ale wewnętrznie. – podkreślił arcybiskup Ryś.

Wskazując na św. Pawła zauważył, że – Apostoł Narodów poddaje się Duchowi Świętemu i pozwala Mu na to, aby przez Niego działał. – Duch Święty was zwiąże! Chcecie tego czy nie? Bo jak was Duch Święty nie zwiąże, to będziecie tylko związani zewnętrznie, co się przekłada na przestrzeganie przepisów i prawa Kościoła, słuchanie władzy Kościoła, tylko ile to jest warte, jeśli wynika to tylko z zewnętrznego związania, bez Ducha Świętego? – pytał arcybiskup.

Kaznodzieja zauważył też, że więzy wewnętrzne Ducha Świętego, o których mówi święty Paweł, dotyczą zarówno miłości do ludzi, jak i miłość do Chrystusa.  – To, co Paweł chce przeżyć w Duchu Świętym, to jest przejście tej samej drogi życiowej, którą przeszedł Pan Jezus. Żyć jak Jezus. Umrzeć jak Jezus. Być jak Jezus. Poddać swoje życie takiej dyscyplinie, jaka była w życiu Jezusa. Odwzorować Jego życie i Jego śmierć. Przejść tę samą drogę, którą przeszedł Jezus. Chcecie tego? – pytał hierarcha.

Zobacz także: KATECHUMENAT W ŁODZI

Podczas tej samej liturgii jedna osoba dorosła została wprowadzona do Kościoła i tym samym rozpoczęła drogę katechumenatu przygotowującą do przyjęcia – w odpowiednim czasie – Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.