Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Ewangelia uczy nas jak czynić miłość | modlitwa w duchu wspólnoty Taizé
20:38 | 30.03.2019 | Wyświetleń: 1147 | Autor: Antoni Zalewski

„Jezus mówi do nas, że w życiu nie chodzi o to, czego nie robicie komuś, ale chodzi o to co robicie dobrego”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w parafii Zesłania Ducha Św., podczas modlitwy w duchu wspólnoty Taizé.

W ostatnią sobotę miesiąca wierni Archidiecezji Łódzkiej mieli okazję w kościele Zesłania Ducha Św. modlić się w duchu Taize wraz ze swoim Pasterzem. W modlitwie uczestniczył także brat Maciej  z Taizé oraz ks. Michał Makula z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Rozważania i refleksje poprowadził Metropolita Łódzki. W swoim słowie zwrócił szczególną uwagę na to, że „Ewangelia nie uczy nas jak nie grzeszyć. To by było bardzo mało. Ewangelia uczy nas jak czynić miłość.” Dalej Ksiądz Arcybiskup odnosząc się do przypowieści o bogaczu i Łazarzu podkreślił, że bogacz nie został potępiony za to, że był bogaty, ale został potępiony właśnie dlatego, że nic nie zrobił.

„Ewangelia uczy czynić dobro, nie tylko nie robić nic złego drugiemu. Cokolwiek chcecie, aby wam czynili i wy czyńcie. Ta złota zasada ma sens pozytywny”- podkreślił Metropolita Łódzki.

Na koniec Ksiądz Arcybiskup pozostawił wiernych z myślą, aby „nie tracić okazji do czynienia dobra i niech nie zadowala nas tylko to, że nie uczyniliśmy nic złego.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.