Archidiecezja Łódzka
W labiryncie świata „o problemach współczesnego chrześcijaństwa”
19:17 | 21.01.2019 | Wyświetleń: 1797 | Autor: ks. Paweł Kłys

„O problemach współczesnego chrześcijaństwa” w poniedziałkowy wieczór w Filharmonii Rzeszowskiej dyskutowali arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki oraz Szymon Hołownia – dziennikarz, publicysta, pisarz, dwukrotny laureat nagrody Grand Press. Rozmowę poprowadził współpracujący z Tygodnikiem powszechnym Wojciech Bonowicz.

Nie ulega wątpliwości, że współczesne czasy wprowadzają nowy porządek i nowe reguły życia wyznaczane przez globalizację, rozwój Internetu czy migracje. Zjawiska te powodują wielkie wyzwania dla chrześcijaństwa, być może w większym stopniu dla instytucji niż dla samej wiary religijnej. Nowym wyzwaniem staje się sekularyzacja, która powoli postępuje także w Polsce. Ale czy te wyzwania nie otwierają zarazem nowej szansy? Warto zastanowić się nad tożsamością chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie. Warto też postawić pytanie o jego nowe funkcje i znaczenia w złożonej i dynamicznej rzeczywistości. Warto wreszcie postawić pytanie najważniejsze – jak dostosować chrześcijaństwo do współczesnych wymagań, aby zarazem nie utracić tego, co stanowi jego ducha od dwóch tysięcy lat.

Czy zatem chrześcijaństwo współcześnie przeżywa kryzys? Czy religia, która istnieje od dwóch tysięcy lat i która ukształtowała Europę, obecnie znajduje się w odwrocie? A może tytułowe „problemy współczesnego chrześcijaństwa” to jedynie naturalne dla każdej epoki ścieranie się dwóch zawsze odmiennych porządków – doczesnego i wiecznego? Na te i inne pytania odpowiedzi udzielili wyjątkowi dyskutanci pierwszego spotkania w ramach nowego cyklu „W labiryncie świata”.

Cykl paneli dyskusyjnych „W labiryncie świata” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Klasztor Ojców Dominikanów w Rzeszowie. Projekt realizowany jest we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”. Współorganizatorem spotkania otwierającego pierwszą edycję cyklu będzie Fundacja Tygodnika Powszechnego.

Idea organizacji cyklu zrodziła się w odpowiedzi na zainteresowanie i sugestie kierowane do organizatorów przez słuchaczy cyklu wykładów popularnonaukowych „Wielkie Pytania w Nauce”, które nasza uczelnia realizuje z  sukcesem już od kilku lat.

Dążąc do zmiany formuły spotkań organizowanych w ramach cyklu „Wielkie pytania w nauce”, wydarzenia realizowane w ramach projektu „W labiryncie świata” będą miały charakter paneli dyskusyjnych, w trakcie których podejmowane będą ważne tematy o charakterze społeczno-kulturalnym.


tekst: materiały prasowe

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.