Archidiecezja Łódzka
W 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II
19:24 | 18.05.2020 | Wyświetleń: 1037 | Autor: Archidiecezja Łódzka

W 100. Rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który jest honorowym obywatelem miasta Łodzi, w Archikatedrze Łódzkiej był sprawowana Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Msza Św. rozpoczęła się procesją przy dźwiękach utworu „Nie lękajcie się”, który wykonali artyści z Teatru Wielkiego. We wstępie do Mszy Św. Abp Ryś podkreślił, że na Eucharystii zebrała wiernych w kościele wielka rocznica, czyli 100- lecie urodzin Karola Wojtyły. „Zapraszam wszystkich do wielkiej modlitwy dziękczynnej. Każdy z nas ma pewnie swoje osobiste powody, by dziękować Bogu za św. Jana Pawła II, ale mamy też wspólne powody do dziękczynienia poczynając od obecności Jana Pawła II w Łodzi w 1987 roku”- mówił Abp Ryś.

Na początku swojej homilii Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na to, że nie da się w jednym kazaniu zamknąć tego życia, jakim było życie św. Jana Pawła II. Abp Ryś postanowił w swojej homilii wybrać niektóre słowa, których Karol Wojtyła uczył się jeszcze w Polsce, a z którymi wierni powinni się także zmierzyć. EUROPA to pierwsze słowo na jakie wskazał Metropolita Łódzki. W dzisiejszym czytaniu jest mowa o św. Pawle, który przynosi wiarę do Europy i zakłada pierwszy kościół w domu kobiety o imieniu Lidia. Arcybiskup przywołał historię z jednej z pielgrzymek Papieża Polaka do Ojczyzny. Kiedy Jan Paweł II był na Wawelu, to poprosił, aby zaprowadzono go do grobu Jagiełły i poprosił, aby w tym miejscu modlić się za Europę. „Nie wiem czy Europa jest tematem naszej modlitwy? Nie wiem czy uczymy się Europy stojąc przy grobie Jagiełły? Nie wiem czy te miejsca w których on bywał rozszerzają nasze serce, do większej odpowiedzialności i do myślenia szerszego niż mój kawałek nosa? To nie jest tak że Jan Paweł II musiał mówić o Europie bo był Papieżem. To jest tak, że nauczył się odpowiedzialności za Europę będąc polskim Biskupem. Ta polskość i polskie chrześcijaństwo wytworzyły w nim taką wrażliwość”- zwrócił uwagę Abp Ryś.

Drugim ważnym słowem dzisiejszej liturgii jest słowo DOM. To w domu Lidii powstał pierwszy kościół europejski. „Nie chodzi tu o ściany i sufit, ale o rodzinę. Rodzina jest modelem Kościoła i jest miejscem gdzie Kościół się rodzi, a wiara jest przekazywana. Rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie człowiek dorasta do swojego człowieczeństwa.” Dalej Abp Ryś przypomniał, że w 2012 roku kiedy Papież Franciszek kanonizował Jana Pawła II, to mówił że jest on Papieżem Rodziny. Jan Paweł II powiedział wielki cykl katechez o miłości między mężczyzną i kobietą. To wszystko wyrosło z polskiego doświadczenia i z tego czym rodzina jest w naszym polskim myśleniu. „O nas można wiele powiedzieć, ale nikt nie może powiedzieć, że w polskim społeczeństwie rodzina nie jest najważniejszą wartością. Wielkie nauczanie Jana Pawła II o rodzinie, o miłości, także o seksualności człowieka, wszystko to co nazywamy teologią ciała, to powstało już tu w Polsce. On to zapisał w książce „Miłość i odpowiedzialność” i zabrał ze sobą do Rzymu”- mówił Metropolita Łódzki.

Abp Ryś odniósł się także do dwóch słów z Ewangelii. Pierwszym z nich jest słowo ŚWIADECTWO. Podczas porannej Mszy Św. Papież Franciszek mówił o świadectwie św. Jana Pawła II jakim była modlitwa. Metropolita Łódzki przywołał ostatnią pielgrzymkę Papieża i jego modlitwę na Wawelu, a także w Kalwarii kiedy to przez godzinę modlił się w absolutnej ciszy. Drugim słowem z Ewangelii jest słowo ODRZUCENIE. Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że tego odrzucenia nie możemy sprowadzać jedynie do zamachu na Papieża, ale musimy zdać sobie sprawę, że pontyfikat św. Jana Pawła II nie dal wszystkich był wygodnym pontyfikatem. „Momentem kiedy jego nauczanie było wielkim wyzwanie, był okres jubileuszowy, kiedy wezwał nas wszystkich do oczyszczenia pamięci i kiedy przepraszał Boga za zło jakiego dopuścił się Kościół w konkretnych obszarach życia ludzkiego. Papież uczył nas jak w pokorze mówić przepraszam.”

Po Eucharystii w Świątyni miał miejsce koncert z udziałem artystów z Teatru Wielkiego. Wierni zgromadzeni w świątyni, a także wszyscy którzy oglądali transmisję na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej mogli wysłuchać takich utworów jak:
Alleluja – Exsultate Jubilate – W. A. Mozart (A. Borkiewicz, organy)
Ave Maria – Ch. Gounod (H. Okońska solo, organy)
Matko niebieskiego Pana – H.M. Górecki (zespół)
Ave Maria – G. Caccini (D. Sutowicz solo, organy)
Zdrowaś bądź Maryja – H.M. Górecki (zespół)
Ave Maria – F. Schubert (O. Maroszek solo, organy)
Ciebie na wieki wychwalać będziemy – H.M. Górecki (zespół)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.