Abp Ryś do kleryków przed diakonatem: będziecie posługiwać Słowu, które ma siłę w sobie!
18:51 | 15.05.2019 | Wyświetleń: 1663 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Waszą misją jest posługiwanie Czemuś, co jest na szczęście większe od was. Będziecie posługiwać Słowu, które ma siłę w sobie. Wy macie być wierni temu siewowi, a Słowo będzie w was rosło. Ono będzie w was rosło bez względu na to, kto ma jakie talenty, że ktoś jest bardziej lub mniej utalentowany! Wychodząc ze Słowem, nie muszę wierzyć we własne siły. Mam wierzyć Słowu, bo w nim jest siła. Siła jest w sakramentach, których już w jakimś stopniu będziecie szafarzami. Siła jest w tym, co jest nam dane w ręce, a nie w nas! – podkreślał arcybiskup Ryś.

W domu rekolekcyjnym wspólnoty Ognisko Miłości w Olszy k. Rogowa trwają rekolekcje dla kleryków przed przyjęciem Święceń Diakonatu. Rekolekcje dla siedmiu kleryków głosi ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi – ks. Marcin Pietrzyk.

Dziś kandydatów do diakonatu odwiedził metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który celebrował dla nich Mszę świętą, wygłosił homilię, a następnie z każdym z kandydatów spotkał się osobiście na prywatnej rozmowie.

– Oddajecie się do dyspozycji Pana Boga. Ważnym jest, żebyście widzieli swoje miejsce w szeregu.  To nie jest miejsce wobec prezbiterów czy biskupa. To jest miejsce wobec Słowa Bożego, wobec Boga, który działa przez Słowo. Siła wzrostu jest w Słowie. – zaznaczył arcybiskup Grzegorz.

– Idziecie w te święcenia bez staruchu? – pytał alumnów łódzki pasterz. – Nie macie pytania, jak się odezwać, gdy trzeba będzie powiedzieć pierwsze kazanie, i co usłyszycie w odpowiedzi, albo nie usłyszycie, bo wam ludzie nie powiedzą. Nie mówię tego, by was powstrzymywać przed święceniami – broń Boże. Mówię to po to, by was do nich namawiać. Kościół bardzo potrzebuje waszych święceń! – dodał hierarcha.

Przed błogosławieństwem ksiądz arcybiskup polecił, aby każdy z odbywających rekolekcje przygotowujące do święceń diakonatu zapoznał się z dokumentem diecezjalnym – „Zasady ochrony małoletnich i niepełnosprawnych w praktyce wychowawczo duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej”, a następnie po święceniach podpisał deklarację i złożył ją na ręce księdza rektora WSD.

Po liturgii był czas na rozmowy indywidualne metropolity łódzkiego z kandydatami do świeceń oraz wspólny obiad.

Rekolekcje przed diakonatem trwają 5 dni. Jest to – dla kandydatów do święceń – wyjątkowy czas skupienia, refleksji i modlitwy oraz utwierdzenia się w decyzji podjętej na całe życie. Po zakończeniu rekolekcji alumni powrócą do łódzkiego seminarium, by w najbliższą sobotę 18 maja o godz. 10:00 w łódzkiej katedrze przyjąć z rąk metropolity łódzkiego święcenia diakonatu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.