Archidiecezja Łódzka
Seminaryjny odpust ku czci św. Stanisława Kostki
16:12 | 13.11.2017 | Wyświetleń: 3207 | Autor: ks. Paweł Kłys

Blisko 150 kleryków z trzech seminariów duchownych Łodzi i Łowicza, uczestniczyło w dorocznym odpuście ku czci św. Stanisława Kostki – patrona Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Uroczystej Mszy św. celebrowanej w kaplicy p.w. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

O święcie Paschy, które Jezus przezywał wraz z rodzicami w Jerozolimie i 20 lat później jako dorosły mężczyzna, mówił w swojej homilii arcybiskup Ryś. – Jak wspaniałymi wychowawcami w wierze, ewangelizatorami – mówiąc współcześnie – byli Maryja i Józef, że poprowadzili Jezusa od przeżywania liturgii do doświadczenia tajemnic Bożych, we własnym życiu. – tłumaczył łódzki Pasterz.

– Jest to przejście od liturgii do życia. Przeżywasz Paschę, ale ona nie jest celem samym w sobie!  Liturgia nie zatrzymuje na sobie, ale prowadzi do doświadczenia paschalnego w życiu. Do tego, żebyś nie tylko mógł widzieć to na ołtarzu, tylko abyś w życiu doświadczył co znaczy, że Pan cię wyprowadza ze śmierci do życia, z niewoli do wolności, z grzechu do świętości. Pascha jest tym, co dyscyplinuje nasze życie, a nie tylko liturgicznym obrzędem. – podkreślił arcybiskup.

Zauważył też, że w dzisiejszym duszpasterstwie ogromny nacisk kładzie się na przygotowanie do kolejnych sakramentów, natomiast – biada komuś, kto myśli, że życie sprowadza się tylko do liturgii i do jej odprawiania. Kościół, to jest też ewangelizacja i cały szereg innych rzeczy. – podkreśli.

Dzieląc się własnym doświadczeniem formacji ku kapłaństwu wskazał na to, że czas pobytu w seminarium wiąże się z cofnięciem, aby poprzez to doświadczenie wzrastać. – Bardzo tego potrzebujecie! – tłumaczył abp Ryś. Ten przejdzie przez seminarium, kto się temu podda. Jeśli się temu poddasz, to będziesz miał doświadczenie wzrastania w łasce u Pana Boga i u ludzi. To pokazuje, że chociażbyś miał jakieś doświadczenie mistyczne Boga, to musi być w tobie postawa ucznia. A jeśli nie ma w tobie tej postawy ucznia, to jesteś dopiero biedak nad biedaki! – podkreślił metropolita łódzki.

Na wspólnej modlitwie obok kleryków łódzkiego WSD, obecni byli bracia franciszkanie z WSD w Łodzi – Łagiewnikach, alumni z WSD w Łowiczu (który należy do metropolii łódzkiej) profesorowie, wykładowcy, siostry zakonne oraz pracownicy świeccy seminarium.

Przygotowaniem do dzisiejszej uroczystości odpustowej było skupienie kleryckie poprowadzone przez ks. Emil Parafiniuka, dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi p.w. św. Stanisława Kostki i św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostało powołane do istnienia 9 sierpnia 1921 roku przez ówczesnego ordynariusza diecezji łódzkiej – ks. bpa Wincentego Tymienieckiego, a pierwszym rektorem seminarium został ks. Jan Krajewski. Aktualnie w seminarium studiuje 51 alumnów.