Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: uczniem jest się zawsze!
12:22 | 01.02.2019 | Wyświetleń: 1452 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś przed południem w parafii p.w. Najświętszej Eucharystii w Łodzi na os. Retkinia ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś poświęcił nowy sztandar dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi. – Niech pod tym sztandarem gromadzą się nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele i rodzice. Niech on wszystkim przypomina o wielkiej wartości jaką jest dla każdego z nas relacja mistrz – uczeń i jak niezwykle ważnym miejscem jest szkoła. – mówił podczas poświecenia metropolita łódzki.

W czasie Mszy świętej – pod koniec której poświęcono sztandar dla szkoły – łódzki pasterz wskazał na niezwykła relację jaka w czasie procesu edukacji powstaje pomiędzy uczniem, a nauczycielem. Zauważył również, że – uczniem staje się ktoś, kto nie tylko odrobi swoje w szkole, ale jeszcze ma pragnienie, ma taką pasję,  żeby poznawać jeszcze poza szkołą. To jest to, co go określa – kim jest! Nie tyle, że chodzi do szkoły, ale to kim jest? Jest kimś, kto chce się uczyć, kto chce poznawać. To jest jego pragnienie. To jest cel jego życia. Uczyć się! W tym sensie uczniem się nigdy nie przestaje być! – podkreślił arcybiskup.

– Ważne jest to, czego się człowiek nauczy w szkole, ale ważniejsze jest jakim ze szkoły wychodzi człowiekiem, jaką ma wiedzę. To jaką ma się wiedzę, to nawet można sprawdzić. Ważne jest to, na ile poddał się prawdzie, na ile prawda go zmieniła, na ile stał się prawdziwy, a na ile tylko poznał prawdę. W szkole jest religia gdzie można się wiele nauczyć się o Bogu, ale nigdy się Mu nie poddać, nigdy nie uczynić Go swoim Panem, nigdy nie przyjąć Jego władzy nad sobą! – zauważył kaznodzieja.

Po zakończeniu Eucharystii – na prośbę księdza proboszcza – ksiądz arcybiskup poświęcił nowy krzyż misyjny ustawiony na zewnątrz świątyni.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.