Abp Ryś: nie zgaście tego Ducha | spotkanie wolontariuszy Areny Młodych
20:42 | 25.06.2020 | Wyświetleń: 1295 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Jesteście jednym z najważniejszych owoców Atlas Areny w tym, że chcecie się zaangażować i chcecie wziąć odpowiedzialność za Kościół w waszym pokoleniu. Gdyby nic innego na Arenie się nie wydarzyło, tylko powstałaby ta wspólnota wolontariuszy, to dla was samych warto było to robić. Zróbcie wszystko, aby tego nie utracić i nie zgasić tego Ducha”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Św.

W czwartkowy wieczór wolontariusze, którzy posługiwali przy Arenie Młodych spotkali się w parafii MB Fatimskiej w Łodzi na Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Metropolita Łódzki sprawował tę Mszę Św. we wszystkich intencjach młodych, którzy zebrali się w świątyni.

W swojej homilii Abp Ryś zwrócił uwagę młodym na to, że nie wystarczy czynić coś w imię Jezusa. Jezus poszukuje z nami intymnej relacji, a nie trzymania na dystans. W ten sposób można krzywdzić Pana Jezusa. „Jezusa krzywdzi ten, kto w Jego imię nie wiadomo co robi, a Jego samego trzyma na dystans i robi wszystko, aby uniknąć takiej jedności i komunii, która jest między najbliższymi osobami”- mówił Metropolita Łódzki.

Dalej kaznodzieja wyraził radość z tego, że ci młodzi ludzi zaangażowali się w wolontariat przy Arenie Młodych. „Jesteście jednym z najważniejszych owoców Atlas Areny w tym, że chcecie się zaangażować i chcecie wziąć odpowiedzialność za Kościół w waszym pokoleniu. Gdyby nic innego na Arenie się nie wydarzyło, tylko powstałaby ta wspólnota wolontariuszy, to dla was samych warto było to robić. Zróbcie wszystko, aby tego nie utracić i nie zgasić tego Ducha”- podkreślił Ksiądz Arcybiskup.

Abp Ryś zaznaczył na koniec, że jeżeli brakuje nam w życiu intymności spotkania z Panem i słuchania tego co On ma do powiedzenia, to będziemy wtedy tymi, którzy zasługują na słowa Jezusa „krzywdzisz mnie i traktujesz mnie niesprawiedliwie. Krzywdzisz mnie tym, co ci się wydaje, że robisz dobrze.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.