Archidiecezja Łódzka
Kościoły Stacyjne Łodzi 2019- Kościół Chrystusa Króla #2
20:20 | 07.03.2019 | Wyświetleń: 2012 | Autor: Antoni Zalewski

O nieustannym dokonywaniu wyborów mówił w swojej homilii Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Drugą stacją Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych była parafia Chrystusa Króla.

„Dziś wszystkie czytania, łącznie z psalmem responsoryjnym, stawiają nas wobec potrzeby wyboru. Uświadamiają nam, że potrzebujemy w życiu wybierać. Słowo Boga też nas wzywa do dokonywania wyborów. Nie bez powodu słowo Boże jest często przedstawiane w obrazie miecza. Słowo jest jak miecz obosieczny. Kiedy miecz tnie, to zmusza nas do tego, aby przesunąć się na którąś stronę, bo jak się człowiek nie przesunie to ten miecz go przetnie. Nie słucha się słowa Bożego bezkarnie. Nie słucha się go tak, żeby ono nas nie prowokowało do wyboru”- mówił Metropolita Łódzki.

„Jezus w Ewangelii stawia nas przed wyborem. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Jezus mówi: szukasz siebie, zgubisz się. Czy chodzi ci w życiu o siebie samego? Skupiasz się na sobie samym? Stracisz swoje życie. Niby tak jesteśmy zatroskani o swoje życie, a tak naprawdę siebie samych gubimy. A Jezus mówi, że jak zależy ci na sobie to zaprzecz sobie. To jest wezwanie do miłości. Szukasz siebie, to zapytaj się kogo kochasz? Dla kogo jesteś w stanie stracić swoje życie? To jest najlepszy program, aby życie swoje zachować i siebie odnaleźć. Zapytaj się dla kogo oddajesz swoje życie? Nie ma skuteczniejszej metody aby siebie zabić, jak poprzez zbieranie cały czas pod siebie. W egoizmie, które daje ci fałszywe poczucie szczęścia i bezpieczeństwa na chwilę. Jest wybór między takim skupieniem się na sobie, a szukaniem szczęścia i dobra innych. Oddaniem siebie w miłości. Kto oddaje siebie, kto traci siebie, kto nie szuka siebie, ten znajduje życie. Nieustanny wybór”- zaznaczył Ksiądz Arcybiskup.

Jutrzejszym Kościołem Stacyjnym będzie parafia Najświętszego Serca Jezusowego na Retkini. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wielkopostnym pielgrzymowaniu po Kościołach Stacyjnych naszego miasta.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.