Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do katechetów: nie przekonacie młodych do chrześcijaństwa, jeśli im go nie pokażecie sobą!
21:15 | 06.09.2019 | Wyświetleń: 2539 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Czy macie ochotę zacząć od nowa skoro – ku radości wszystkich – skończyły się wakacje? Czy ten nowy rok, który już nastaje, wzywa was do nowości w zaangażowaniu? Mam nadzieję, że tak! – mówił do katechetów abp Grzegorz Ryś.

Ponad stu katechetów z regionu piotrkowskiego uczestniczyło w spotkaniu na rozpoczęcie roku katechetycznego, które odbyło się w kościele rektoralnym Panien Dominikanek p.w.  Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim. Spotkanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś, który podczas  liturgii skierował do katechetów swoje słowo pasterskie.

Metropolita łódzki zwracając się do katechetów zauważył, że – w spotkaniu z Panem trzeba iść na całość. Trzeba brać wszystko, co On daje! Zasadniczo pewno tego uczycie uczniów. Mam nadzieję, że uczycie swoich uczniów, że chrześcijaństwo to nie jest supersam – teraz trzeba powiedzieć Biedronka czy Tesco. To nie jest tak, że możesz coś wziąć z dwóch półek, a reszta jest nie ważna, i że możesz w tym przebierać. W ten sposób się nie da! Chrześcijaństwo trzeba przyjąć w całości! Nie przekonacie młodych, jeśli nie pokażecie im tego sobą. Trzeba tę lekcję najpierw samemu przerobić! – podkreślił abp Ryś.

– Jak chcecie mieć odnowioną katechezę, to nie pytajcie ks. Marcina (dyrektor ds. katechezy w Archidiecezji Łódzkiej) czy napisał nowy program. Co nowego można od strony treści wnieść do katechezy? Są dwa najważniejsze przykazania, potem jest dziesięć – równie dobrze znanych, jest osiem błogosławieństw – czy potraficie coś nowego wymyśleć? Siedem sakramentów – jest siedem sakramentów, nikt nie wymyśli ósmego na potrzeby odnowionej katechezy. Jak chcecie wiedzieć czy katechizacja – ten wymiar Kościoła –  będzie odnowiony, to patrzcie się w siebie. Każdy z nas się musi patrzeć w siebie. To jest Jezusowy sposób myślenia o odnowieniu całej rzeczywistości. Liczy się to, na ile radykalnie nowy staje się człowiek. To jest myślenie Jezusa o przemianie świata! – zaznaczył łódzki pasterz.

zobacz także: Religia w szkole – potrzebna czy zbędna?- wywiad z ks. dr. Marcinem Wojtasikiem

W drugiej części spotkania, która nastąpiła po zakończeniu liturgii katecheci wysłuchali wykładu ks. Tomasza Liszewskiego  – wykładowcy psychologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, który zaprezentował temat: Zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczo-duszpasterskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.