Autor: Julia Saganiak/Niedziela Łódzka
Wyświetleń: 778
„Strumień łaski” - V Forum Charyzmatyczne
Udostępnij

27 maja rozpoczęło się dwudniowe V Forum Charyzmatyczne w Bydgoszczy, którego gośćmi są: abp Grzegorz Ryś, ks. Krzysztof Kralka, o. Pedro Morais oraz Karol Sobczyk.

Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty, a następnie odbyła się Msza św. pod przewodnictwem metropolity łódzkiego. Podczas homilii abp Ryś wyjaśniał uczestnikom forum, że logika Ewangelii odwraca ziemski porządek i zaprasza do tego, abyśmy stali się Paschalnymi uczniami Chrystusa, którzy za sprawą miłości przemieniają smutek w radość. - Błogosławieństwa są w taki sposób napisane, że nas prowadzą do przeżycia odwrócenia porządku w świecie. Właśnie w ten sposób, że to, co wydaje się smutkiem, dla nas jest radością. To, co się wydaje życiem, my postrzegamy jako coś, co może zabijać. I odwrotnie - to, co w świecie uważane jest za rezygnację z życia, za coś, co zabija, my postrzegamy jako moment narodzin. Jest tak, że spotkanie z Bogiem, którego poznajemy w Jezusie Chrystusie, prowadzi nas rzeczywiście do odwrócenia porządku - tłumaczył abp Grzegorz Ryś.

Duszpasterz wskazał na kilka zasadniczych pytań, a jednym z nich było: dlaczego Bóg jest odwrotny w stosunku do wszystkiego, co my o Nim myślimy? Przy tym podkreślił, że jedynym motywem, dla którego Bóg jest inny, jest miłość. To ona sprawia, że każda trudność, może zostać pokonana, każdą gorycz zamienia w słodycz. Odwołując się do Ewangelii, metropolita łódzki powiedział, że są momenty, w których świat widzi wyłącznie ból, a chrześcijanie radość. - To, co dla świata może być bezsensownym cierpieniem, chrześcijanin może przeżywać jako bóle rodzenia, jako bóle porodowe - wyjaśnił.

Na zakończenie abp Grzegorz Ryś zachęcał wiernych, aby otwierali się na miłość od Boga, która jest jak ziarno przynoszące plon. - Nie szukajcie łatwej ewangelizacji, bo takiej nie ma, ale też nie marnujcie żadnego trudnego momentu, właśnie momentu smutku, bo jeśli w łasce Bożej, Duchu Świętym wejdziecie w ten moment z miłością i przeżyjecie go z miłością, to zobaczycie owoce i to będzie taka radość, jak mówi Jezus, radość, której już wam nikt nie zabierze - podsumował homileta.

Wieczorem w kościele ojców jezuitów pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli metropolita łódzki spotkał się z księżmi diecezji bydgoskiej, aby podzielić się rzeczywistością CHARIS (strumień łaski) w Kościele. Ta idea, zapoczątkowana w 2019 roku przez Ojca Świętego Franciszka, jest rodzajem służby w Kościele na rzecz jedności, komunii pomiędzy rozmaitymi grupami i wspólnotami charyzmatycznymi. Abp Grzegorz Ryś tłumaczył księżom, iż ogniskowymi tej upragnionej jedności są: chrzest w Duchu Świętym, posługa miłosierdzia oraz ewangelizacja. Spotkanie zakończyło się wymianą myśli i doświadczeń duszpasterzy.

Drugiego dnia Forum uczestnicy wysłuchali konferencji zaproszonych gości, uwielbiali Boga, a punktem wieńczącym było rozesłanie.

Udostępnij