Archidiecezja Łódzka
Spotkanie Wielkanocne Służb Mundurowych Województwa Łódzkiego
16:05 | 11.04.2019 | Wyświetleń: 1010 | Autor: ks. Paweł Kłys

W sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego odbyło się dziś Wielkanocne Spotkanie Służb Mundurowych Województwa Łódzkiego. Uczestniczyli w nim Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Wojska, Policji, Służby Miejskiej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei oraz Służby Leśnej.

– Święta wielkanocne każdy chrześcijanin przeżywa jako święta życia i pokoju. W tym wymiarze służby mundurowe odnajdują pełnię swojej tożsamości i swego powołania służąc obywatelom i Ojczyźnie.- mówił podczas powitania płk. Zdzisław Frontczak. – Życzę wszystkim poczucia bezpieczeństwa i radości w każdym nadchodzącym dniu. Dostatku, który zabezpieczy byt naszym podwładnym i bliskim. Pozytywnego myślenia o innych ludziach, rozwoju i inspiracji do dalszego działania zawodowego. – życzył dowódca Garnizonu Łódź.

Przed błogosławieństwem pokarmów wielkanocnych zabrał głos metropolita łódzki który powiedział między innymi. – Dla nas wszystkich znakiem wielkanocnym była muzyka, której wysłuchaliśmy, a zwłaszcza te pieśni wojskowe, które się fajnie śpiewa, a które znamy od dzieciństwa. To one przecież one musiały się mierzyć z rzeczywistością straszną. Słyszeliśmy o śpiewie, który potrafił się ostatecznie przebić przez zło. Po wielu, wielu latach nie tylko od momentu, kiedy się to zło działo, ale także po wielu latach cenzury, kiedy to zło działo się inaczej. Co takiego jest w śpiewie, że potrafi przebić się przez najgorsze doświadczenia, i że potrafi przynieść nam taką nadzieję, która jest nadzieją paschalną? Śpiew pokazuje, że ostatecznie przegrane jest: zło, śmierć, nienawiść. Nawet, kiedy przez jakiś czas wydaje się nam, że triumfuje i że jest wszechmocne. To jest wielkanocne, bo śpiew wydaje się być bezsilny w zestawieniu z czołgami, z karabinami, czy z całym aparatem terroru. Śpiew zdaje się być delikatny, ale ma w sobie taką siłę – siłę wielkanocna. – podkreślił metropolita łódzki.

Następnie pokarmy na stół wielkanocny odmawiając Modlitwę Pańską wspólnie pobłogosławili : abp Grzegorz Ryś, ks. bp Jan Cieślar – biskup warszawski Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w R.P., ks. Leszek Wakuła – prezbiter Kościoła Chrześcijan Batystów, ks. Semko Koroza – pastor Kościoła Ewangelicko – Reformowanego i ks. Michał Makula – proboszcz par. św. Mateusza Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

Organizatorem dzisiejszego spotkania był Komendant 31 oddziału gospodarczego w Zgierzy, dowódca Garnizonu Łódź – płk. Zdzisław Frontczak.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.