Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: świętujemy dziś 40 lat wierności Pana Boga – jubileusz święceń kapłańskich
16:20 | 18.05.2020 | Wyświetleń: 1787 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Świętujemy dziś 40 lat wierności Pana Boga. Pewnie każdy z obecnych tu księży jubilatów, mógłby powiedzieć, że przez te 40 lat Bóg w ich życiu okazał się wierny. Jeśli dziękujemy im także za ich wierność to dobrze rozumiemy, że ta ich ludzka wierność jest pochodną wierności Boga. Najważniejsze co dzisiaj chcemy przeżyć, to doświadczenie Pana Boga, który nigdy nie zawodzi, który jest zawsze wierny, który nigdy nie cofa powołania, wyboru, nie cofa łaski, który nigdy nie cofa swojej wiary w człowieka, który jest wierny w ten sposób, że prowadzi! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś.

Dokładnie 40 lat temu 15 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjęło w łódzkiej katedrze święcenia kapłańskie, których udzielił im ówczesny pasterz Kościoła Łódzkiego ksiądz biskup Józef Rozwadowski. Dziś w samo południe – w łódzkiej katedrze – jedenastu jubilatów wspólnie dziękowało za dar kapłaństwa i wierną służbę Bogu przez minione 40 lat.

– My kapłani, którzy świętujemy jubileusz 40-lecia kapłaństwa powiedzieć możemy, że jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II. – mówił we wstępie do liturgii ks. prał. Ireneusz Kulesza – proboszcz katedry. – Nasze powołanie, a potem pierwsze 25 lat kapłaństwa upływało w czasie bogatej posługi w Kościele św. Jana Pawła II, którego 100. rocznicę urodzin obchodzimy. Dziś prosimy święty Janie Pawle II prowadź nas i ucz życiem dziękować za udział w Chrystusowym kapłaństwie.  – podkreślił proboszcz katedry.

Uroczystej liturgii przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który wygłosił także homilię skierowaną do jubilatów. Na Eucharystii obecni byli: ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek, biskup Ireneusz Pękalski, biskup Marek Marczak oraz jubilaci:

 • ks. kan. Andrzej Blewiński – proboszcz parafii pw. M.B. Dobrej Rady w Zgierzu
 • ks. prał. Grzegorz Jędraszek – proboszcz parafii pw. M.B. Jasnogórskiej w Łodzi
 • ks. kan. Franciszek Kijowski – proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Dąbrówce Wielkiej
 • ks. kan. Grzegorz Klimkiewicz – proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Łodzi
 • ks. kan. Zdzisław Kowalewski – proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Łodzi
 • ks. kan. Tadeusz Koziorowski – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gomulinie
 • ks. Henryk Krzosek – wikariusz parafii pw. M.B. Zwycięskiej w Łodzi
 • ks. parł. Ireneusz Kulesza – proboszcz katedry św. Stanisława Kostki w Łodzi
 • ks. prał. Bartłomiej Rurarz – rektor kościoła pw. M.B. Ostrobramskiej w Łodzi
 • ks. prof. Stanisław Skobel
 • ks. prał. Waldemar Sondka – rektor kościoła Środowisk Twórczych w Łodzi
 • ks. kan. Ryszard Szmist – proboszcz par. M.B. Nieustającej Pomocy w Łodzi
 • ks. prof. Sławomir Szczyrba- rektor Seminarium 35+

W czasie liturgii wspomniano ks. Bogusława Jaszczurę oraz ks. Tadeusza Malca, którzy odeszli już do wieczności.

W homilii łódzki pasterz zwracając się do Jubilatów powiedział między innymi – każdy jubileusz jest czasem rachunku sumienia. Jeśli robić rachunek sumienia to z tego, na ile dwa priorytety Ducha Świętego są przez nas uszanowane w naszej posłudze kapłańskiej, posłudze ewangelizacyjnej. Te dwa priorytety: – skupienie się na osobie , a to musi oznaczać, skupienie się na najmniejszej osobie i budowanie Kościoła na kształt domu! – podkreślił kaznodzieja.

– To czy budujemy Kościół, którego ikoną jest rodzina, którego dyscypliną jest rodzina, jest największym wyznacznikiem naszej posługi w Kościele bez znaczenia w jakim miejscu ona przebiega. Czy jest to profesor uniwersytecki, czy rektor seminarium, czy wikariusz parafii w Łodzi, czy proboszcz katedry. Budowanie Kościoła, który jest domem począwszy od plebanii po wspólnotę, parafię, diecezję, uczelnię, seminarium. Jak nie budujemy Kościoła jako domu, to się rozmijamy z priorytetami Ducha Świętego. – zaznaczył łódzki pasterz.

Kończąc homilię hierarcha dodał – 40 lat wierności Boga – i Jemu dziękujemy. 40 lat waszej wierności – wam dziękujemy. Razem z wami chcemy przeżyć ten jubileusz modląc się o nowe powołania kapłańskie dla naszej diecezji. Niech ta Eucharystia będzie dla nas szansą do takiej modlitwy! – zakończył.

Przed błogosławieństwem końcowym swoje życzenia jubilatom złożył metropolita łódzki oraz delegacje z parafii księży jubilatów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.