Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: być wolnym, to zamieszkać w Słowie Boga
10:10 | 01.04.2020 | Wyświetleń: 900 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Za dużo w naszym myśleniu o wolności jest przywiązywania do zewnętrznych warunków. Tych trzech młodzieńców w piecu ognistym był wolnych w samym sercu niewoli. Uprowadzeni do niewoli byli wolnymi ludźmi, bo byli kimś, kto mieszka w Słowie Boga.- zauważył arcybiskup Grzegorz.

O zamieszkaniu w Słowie w Bożym, które daje wolność pomimo zewnętrznego zamknięcia i ograniczenia mówił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś w homilii podczas porannej Mszy świętej w swojej kaplicy  domowej w domu biskupów łódzkich.

– Zbawienie nie polega na tym, że Bóg nas zachowuje przed ogniem, że nigdy nie zostaniemy poddani próbie. Zbawienie polega na tym, że kiedy jesteśmy w środku ognia Bóg do niego zstępuje i przeprowadza nas przez ten ogień, w ten sposób, że on nam nie czyni krzywdy! – podkreślił kaznodzieja.

– Jezus nam dziś mówi w ewangelii skąd się w człowieku bierze wolność. Ona się bierze stąd, że człowiek zamieszka w Jego Słowie. – Jeżeli będziecie trwać w mojej nauce –  tu chodzi o takie trwanie – że zamieszkałeś w czymś. Tu nie chodzi o takie trwanie – bo zacisnąłeś zęby i jakoś przetrwasz – tu chodzi o takie trwanie, że zamieszkałeś w rzeczywistości Słowa Bożego. Zamieszkałeś w tym Słowie, to ono cię wyzwala. Poznacie prawdę, a prawda cię wyzwala. Poznajemy prawdę, kiedy w niej zamieszkujemy i ona wtedy wyzwala. Słowo Boże nie zamieszkane przez nas nie, nas nie wyzwala.- zauważył łódzki pasterz.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.