Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Pozwólmy się kochać Chrystusowi!
10:09 | 27.10.2020 | Wyświetleń: 530 | Autor: Julia Saganiak

– Pozwólmy się kochać Jezusowi! – zachęcał ksiądz arcybiskup na zakończenie homilii wygłoszonej podczas porannej Eucharystii celebrowanej w prywatnej kaplicy domu biskupiego.

Wczytując się w Liturgię Słowa, metropolita łódzki zadaje pytanie, czy Chrystus poniósł klęskę? Jezus umarł nie po to, by postawić przed sobą Kościół bez zmarszczki, bez skazy, ale święty i nieskalany. To co my uważamy za klęskę, dla Niego stanowi wybór pełen nadziei. Widząc wszystkie nasze skazy, wydaje się za nas-grzeszników, byśmy później mogli stanąć przed Nim jako święci, nieskalani, mający tytuł do chwały.

 – Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.  – mówił hierarcha.

– Nie chodzi o to, by nieustannie poniżać Kościół i mówić o jego grzeszności, ale o to, by nie popełnić błędów pokolenia wiernych żyjących w czasach Jezusa. Chrystus nie przychodził do zdrowych, ale do tych, którzy źle się mają, do grzeszników, aby ich uświęcić. – tłumaczył kaznodzieja.

Metropolita łódzki zauważa, że przychodzi taki moment w życiu, kiedy człowiek wyraźnie widzi swoje grzechy i jest przekonany, że nie może należeć do Jezusa. Jest to moment, by przylgnąć do Niego w poddaniu siebie, bo właśnie wtedy Jezus do nas przychodzi.

Jak podkreśla ksiądz arcybiskup, dzisiejsze czytanie z Listu do Efezjan daje nadzieję, porządkującą nasze myślenie o sobie i otwiera ku przyszłości.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.