Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 2879
Abp Ryś podczas konsekracji dziewicy: masz być kobietą, która potrafi uczynić dar z siebie!
Udostępnij

- Masz być jak Maryja Królowa. Masz być kobietą, która potrafi wtedy, kiedy trzeba uczynić dar z siebie – oto ja Służebnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa! – mówił abp Grzegorz Ryś.

Dziś w południe wspólnota Dziewic Konsekrowanych Kościoła Łódzkiego powiększyła się o kolejną pannę, która swoje życie oddała Bogu poprzez konsekrację i zachowanie dozgonnej czystości i miłości do Jezusa i Kościoła. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w kościele oo. Jezuitów miał miejsce obrzęd konsekracji dziewicy, któremu przewodniczył i aktu konsekracji udzielił metropolita arcybiskup Grzegorz Ryś.

Jak wyjaśnił we wstępie do liturgii o. Jacek Olczyk  – Dziewice Konsekrowane to jest taki stan życia, w którym  kobiety rozeznają, że są powołane do wyłącznej miłości z Panem Jezusem i składają ślub czystości. Dziewice Konsekrowane posługują w bardzo różny sposób w Kościele i w świecie. Tutaj przy naszym centrum mamy i lekarkę, i pisarkę, i muzyków, i tancerzy. Dziś swój ślub Panu Jezusowi będzie składać Lucyna, która zaangażowana jest w diakonię tańca. Każda dziewica przez modlitwę – zwłaszcza jutrznię, nieszpory – modlitwę brewiarzową - jest włączona w wielką liturgię Kościoła. Przez ślub czystości – choć nosi obrączkę – nie będzie miała męża, bo będzie całkowicie oddana Panu Bogu. – tłumaczył proboszcz jezuickiej parafii.

W homilii zwracając się do kandydatki do konsekracji metropolita łódzki pytał – trzymasz siebie w swoich rękach? I co z tym zrobisz? Człowiek po to trzyma siebie we własnych rękach, żeby siebie dać. Dokąd nie jestem wolnym człowiekiem, dotąd nie mogę uczynić daru dla nikogo. I wszelkie śluby, które nie wynikają z wolności nic nie znaczą. Nie możemy siebie dać, jeśli siebie nie posiadamy! Ale po to posiadamy siebie, aby móc uczynić z siebie bezinteresowny dar. Wolność nie jest największą wartością w chrześcijaństwie. Powołaniem jest miłość, a nie wolność, tylko, że bez tej wolności mogę obiecywać komuś nie wiadomo co, ale to są obietnice bez pokrycia. – zauważył hierarcha.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że - jeśli przyjmujemy w swoim życiu Maryję jako istotny dla siebie punkt odniesienia, jako istotny dla siebie wzorzec, to potrzebujmy zmierzyć się z tym pytaniem – na ile Chrystus jest naszym Królem? Tak, jak każde powołanie jest zbudowane na Chrzcie, tak każde doświadczenie w wierze jest zbudowane na Kerygmacie. Na czym byś to dzisiaj zbudowała, jak by nie było Chrystusa, który jest twoim Królem, Panem i Zbawicielem?  Na czym ta decyzja miał by być oparta? Wszystko inne nie ma takiej siły, by być fundamentem. Chrystus jest Królem!  - podkreślił duchowny.

Po homilii miał miejsce obrzęd konsekracji. Po modlitwie Księdza Arcybiskupa, kandydatka do stanu konsekrowanego, położyła się krzyżem, a wszyscy zebrani w litanii do Wszystkich świętych, wzywali Bożych łask dla niej. Następnie została odmówiona modlitwa konsekracyjna, poświęcona obrączka – widomy znak konsekracji oraz brewiarz.

Zwyczaj konsekrowania dziewic wywodzący się z pierwotnego Kościoła, doprowadził do powstania uroczystego obrzędu, przez który dziewica staje się osobą poświęconą, wielkim znakiem miłości Kościoła do Chrystusa. Przez ten obrzęd Kościół wyraża swą miłość do dziewictwa oraz błaga w nim Boga o łaskę dla dziewic i o zstąpienie na nie Ducha Świętego.

Pierwsza konsekracja dziewic w Archidiecezji Łódzkiej odbyła się dokładnie 17 lat temu, 1 stycznia 2006 roku. Wtedy dwie panny, po dziesięcioletnim przygotowaniu przez ojca Józefa Kozłowskiego, wstąpiły w stan dziewictwa konsekrowanego.

Udostępnij
Galeria zdjęć