Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Maryja uczy nas modlitwy i Kościół czyni domem | Koronacja Obrazu Matki Bożej Śnieżnej
00:19 | 02.06.2020 | Wyświetleń: 1326 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Maryja jest nauczycielką modlitwy, która staje się życiem. Ta modlitwa i życie są poddane tchnieniu Ducha, są w posłuszeństwie Duchowi. Dzięki Jego słowu, mocy, działaniu, to ta modlitwa i życie jest uwielbieniem Jezusa Chrystusa jako Pana. To jest modlitwa, której mamy uczyć się od Maryi, a potem też w taki sposób uczyć innych”- mówił w swojej homilii Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, który przewodniczył Mszy Św. w Piotrkowie Trybunalskim.

Metropolita Łódzki sprawował Eucharystie w Kościele Panien Dominikanek gdzie czczony jest obraz MB Śnieżnej. Podczas Mszy Św., która rozpoczęła się od 12 uderzeń dzwonu Stanisław, Abp Ryś w towarzystwie Abp Ziółka, Bp Marczaka, Bp Izdebskiego i licznie zgromadzonych księży i wiernych, dokonał Aktu Koronacji obrazu.

Od wielu lat ludzi modlili się przed obrazem MB Śnieżnej w Piotrkowskie Trybunalskim aby wybłagać dla siebie potrzebne łaski przez jej wstawiennictwo. Tysiące osób zostało wysłuchanych w swoich błaganiach i jako wotum wdzięczności ludzie ofiarowali rodzinne pamiątki aby Matce Bożej i jej Synowi ofiarować korony jako wotum wdzięczności. Koronacja otworzyła jednocześnie nowy rozdział w dziejach kultu Matki Bożej śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim.

W swoim słowie wstępu Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że „w uroczystość Matki Kościoła, gromadzimy się z Maryją wokół ołtarza Jej Syna. Ona zawsze kieruje naszą uwagę na niego. Na początku Liturgii podczas której dokonamy koronacji obrazu, okadzaliśmy krzyż. To z krzyża Chrystus czerpie całą władzę nad nami. W krzyżu ją objawia i na krzyżu jest mu dana wszelka władza.”

W swojej homilii Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na to, co daje nam obecność Maryi w naszej wspólnocie. Po pierwsze Matka Boża uczy nas modlitwy. „Ona jest nauczycielką modlitwy, która staje się życiem. Ta modlitwa i życie są poddane tchnieniu Ducha, są w posłuszeństwie Duchowi. Dzięki Jego słowu, mocy, działaniu, to ta modlitwa i życie jest uwielbieniem Jezusa Chrystusa jako Pana. To jest modlitwa, której mamy uczyć się od Maryi, a potem też w taki sposób uczyć innych”- podkreślał Metropolita Łódzki.

Dalej Abp Ryś za Papież Franciszkiem zauważył, że obecność Maryi Matki w naszej wspólnocie sprawia, że Kościół staje się domem rodzinnym dla nas- synów i córek. „Chrześcijaństwo bez Maryi- idee, wartości, plany, programy duszpasterskie, a gdzie jest to, co zawsze nam się kojarzy ze słowem Matka? Gdzie jest to w chrześcijaństwie: wzajemne oddanie się sobie, czułość, serce, skupienie na człowieku, wrażliwość, bycie blisko, współczucie?”- pytał Abp Ryś.

W swoim słowie duchowny zwrócił uwagę, że Maryja na tym obrazie w swojej lewej ręce trzyma chusteczkę, aby ocierać łzy tych którzy płaczą. „To jest wrażliwość, która jest prawdziwie ludzka i wartość którą jest rzeczywiste człowieczeństwo, nie abstrakcyjnie, ale człowiek konkretny z imieniem i nazwiskiem, człowiek, który dziś się cieszy, albo dziś płacze, albo umiera, albo właśnie kogoś traci, albo przeżywa wielki sukces, albo wielką porażkę. Może aby spotkać się z tym człowiekiem potrzebujesz chusteczki, tak jak wcześnie potrzebowałeś modlitwy skupionej na Bogu.”

Metropolita Łódzki odnosząc się do obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Piotrkowa Trybunalskiego zwrócił uwagę wiernym zgromadzonym w świątyni, a także tym, którzy łączyli się duchowo za pośrednictwem kanału YouTube Archidiecezji Łódzkiej, że Maryja na tym obrazie poprzez wystawione dwa palce prawej ręki wskazuje na dwie natury Swojego Syna. Ona tym gestem mówi, kto to jest Jezus. Po pierwsze jest to prawdziwy Bóg, nasz Pan, a drugi palec wskazuje na to, że Jezus jest człowiekiem i dlatego pokazuje nam Go jako dziecko. Maryja mówi nam, abyśmy Jego słuchali. Maryja jest jak katedra biskupia, jest jak tron na którym zasiada Zbawiciel. Matka Boża wskazuje nam na to kto nas uczy: Bóg i Człowiek.”

Po homilii Ksiądz Arcybiskup poświęcił i nałożył korony na wizerunki Jezusa i Maryi przestawione na obrazie, a przed błogosławieństwem dokonał Aktu Zawierzenia całej Archidiecezji Łódzkiej Matce Bożej Śnieżnej.

Zachęcamy wszystkich Archidiecezjan i nie tylko do pielgrzymowania do obrazu Matki Bożej Śnieżnej przed którym tak wiele łask zostało wyjednanych i tak wiele próśb zostało wysłuchanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.