Archidiecezja Łódzka
Spotkanie opłatkowe Forum Hospicjów Polskich w Łodzi
15:57 | 12.01.2019 | Wyświetleń: 1217 | Autor: ks. Paweł Kłys

W Łodzi odbyło się spotkanie opłatkowe członków Forum Hospicjów Polskich zrzeszających placówki zajmujące się opieką paliatywną na terenie całego kraju. Lekarze, pielęgniarki, sanitariusze oraz wolontariusze, którzy na co dzień posługują przy nieuleczalnie chorych wzięli udział we Mszy świętej, której przewodniczył  arcybiskup Grzegorz Ryś.

– W opiece hospicyjnej najważniejsza jest osoba. – mówił w homilii metropolita łódzki. – Nie sprzęty, nawet nie leki, niby te wszystkie rzeczy są potrzebne i trzeba je pozyskiwać, trzeba je mieć. ale na szczęście hospicjum to jest takie doświadczenie, że człowiek się za te wszystkie rzeczy nie schowa. Nie wolno się chować za rzeczami, za tymi instrumentami, nawet najlepszymi – ułatwiającymi najlepszą możliwą diagnostykę. W tym wydarzeniu jaki jest hospicjum liczy się osoba, spotkanie osoby z osobą, w tym jest życie i to nie byle jakie, bo życie wieczne. Rzeczy są potrzebne, ale jak je zaczynamy traktować tak jak osobę, to one nas zabijają i zabijają to, co w relacjach międzyludzkich jest kluczowe.  – podkreślił łódzki pasterz.

Po liturgii uczestnicy świątecznego spotkania przełamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia.

– Aktualnie jest taki czas, że ta opieka hospicyjna jest bardzo trudna do spełniania, a wbrew pozorom wolontariat hospicyjny należy organizować.- mówi Jolanta Stokłosa prezes Forum Hospicjów Polskich  -Trzeba dziś zachęcać, aby ludzie przyszli, następnie trzeba ich odpowiednio przeszkolić, a potem należy im pomagać – być z nimi, gdy niosą pomoc choremu. Nie jest to prosta sprawa! W tym rok Forum Hospicjów Polskich chce rozpocząć z jednej strony kampanię, a z drugiej strony informację o tym jak organizować wolontariat, bo w wielu hospicjach jest wielu ludzi, którzy są akcyjnymi wolontariuszami, natomiast tych przy łóżku chorego jest co raz mniej. Szalenie ważną sprawą jest, by był taki człowiek, który może nie jest lekarzem, nie jest pielęgniarką a ma wielkie serce i czas, który może ofiarować temu choremu potrzebującemu obecności długiej osoby. – podkreśla prezes FHP.

Na dzisiejszym spotkaniu obecni byli także przedstawiciele hospicjum domowego Caritas Archidiecezji Łódzkiej, które już od ponad 20 lat służy nieuleczalnie chorym. – Nasze hospicjum to wielkie wezwanie i działanie, które na początku zrodziło się z potrzeby serca i było ruchem woluntarystycznym, który dziś jest wspierany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. – mówi ks. Andrzej Partyka – dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej.  – Jednak bez wolontariuszy i ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas da cierpiących i ich rodzin, to nasze hospicjum nie przetrwało by tylu lat. – tłumaczy ks. Partyka.

Forum Hospicjów Polskich jest  związkiem stowarzyszeń i innych pozarządowych osób prawnych, obejmujących swoją opieką ciężko chorych w tym w stanach terminalnych, nie działających w celu osiągnięcia zysku. Do FHP należy 121 hospicjów działających na terenie całego kraju.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.