Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Słowo Boga jest lustrem, w którym mogę zobaczyć twarz Boga
16:03 | 01.01.2019 | Wyświetleń: 4172 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Co znaczy popatrzeć Bogu w twarz? Jak zobaczyć Bożą twarz? To pragnienie, które idzie przez wszystkie psalmy, jest pragnieniem wszystkich ludzi pobożnych. Nie mogę popatrzeć Bogu prosto w twarz, bo by mnie to zabiło, ale mogę popatrzeć w lustro, w którym się Bóg przegląda. To jest to lustro – to jest księga Boga, to jest Słowo Boga! To słowo promienieje i daje światło. Jeśli w swoim życiu otwieram się na obecność Boga, na Boże oblicze, którym jest księga Boga, to ono też daje mi światło. – tłumaczył łódzki pasterz.

O Błogosławieństwie Aaronowym z Księgi Liczb, które jest Słowem Boga, w którym jak w lustrze możemy się przeglądać mówił w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w łódzkiej bazylice archikatedralnej arcybiskup Grzegorz Ryś metropolita łódzki.

– Bóg nam dobrze życzy i jednocześnie w tych dobrych życzeniach przekazuje nam ważną lekcję, gdyż pokazuje nam jakie jest to dobro, którego my tak naprawdę w życiu potrzebujemy. Możemy dziś słuchając błogosławieństwa z Księgi Liczb zadać sobie pytanie: czy rzeczywiście tego samego oczekujemy od Boga, czy my się z Bogiem spotkamy w tych darach, które On chce nam przekazać, którymi On nam błogosławi? – pytał ksiądz arcybiskup.

Metropolita łódzki zwrócił uwagę na to, że pierwsze błogosławieństwo – w Błogosławieństwie Aarona – dotyczy tego, co materialne, tego czego człowiek potrzebuje do życia. Bóg nie tylko mówi, że nam to da, ale też mówi, że chce to dla nas ustrzec, chce to przypilnować. Po to ma człowiek to minimum bezpieczeństwa, by mógł teraz oddać się studiowaniu pisma, by mógł dalej odkrywać Boga – to jest drugie życzenie jakie pada w tym Błogosławieństwie. – dodał arcybiskup.

– Bóg nam życzy i zawraca naszą uwagę na przyjaźń w życiu. Bo światło jakie otrzymujemy od Niego nie jest tylko dla naszego indywidualnego szczęścia, nie jest tylko dlatego, żeby przeżywać je w taki sposób wsobny indywidualistyczny. Człowiek realizuje się w relacjach, w spotkaniach, realizuje się w miłości, dlatego Bóg chce nam błogosławić przyjaźnią w tym nowym czasie.  – podkreślił.

Kończąc liturgię ksiądz arcybiskup udzielił wszystkim zebranym w łódzkiej katedrze Błogosławieństwa Aaronowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.