Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Jezus mówi, że świat nie uwierzy jak nie będziecie jedno
08:31 | 16.05.2020 | Wyświetleń: 621 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Dzieło Zbawcze Jezusa ma sens o tyle, o ile świat uwierzy. Dzieło Zbawcze ma sens z racji na ludzi, którzy przyjmą je swoją wiarą”- mówił podczas Mszy Św. Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Pasterz Kościoła łódzkiego sprawował Mszę Św. w Archikatedrze Łódzkiej w piątą sobotę Wielkanocną. W swojej homilii mówił, że „pierwsze słowo dzisiejszej liturgii słowa skierowane do nas brzmi: upominam was. Nie wiem czy każdy z nas czuje się adresatem tego upomnienia. Upomnienie dotyczy braku jedności. Upomnienie tyczy się każdego z nas, jeśli do sprawy jedności uczniów Chrystusa nie przywiązujemy takiej wagi, jaką do niej przywiązuje sam Jezus. O tym mówi Ewangelia, ostatni fragment arcykapłańskiej modlitwy Jezusa wypowiedzianej w wieczerniku na minutę przed wyjściem Jezusa do męki ku dziełu zbawienia. Jezus podejmuje dzieło zbawcze, za chwilę odda życie i na progu tego dzieła zbawczego modli się, żeby nie było bezowocne, bo ono ma sens o tyle, o ile świat uwierzy. Dzieło zbawcze ma sens z racji na ludzi, którzy przyjmą je swoją wiarą.”

Dalej Ksiądz Arcybiskup pytał o to, co jest największą przeszkodą w rozumieniu Jezusa i co jest największą przeszkodą w tym, aby ludzie uwierzyli? „Odpowiedź jest jedna: brak jedności między uczniami. Jest tak bardzo łatwo szukać winy gdzie indziej. Najlepiej szukać jej ze strony świata, na zewnątrz wspólnoty uczniów i myśleć, że największą przeszkodą w ewangelizacji są takie, czy inne systemy polityczne, struktury prawne, filozofie, ideologie, prześladowania. Jak łatwo jest przenosić te naszą odpowiedzialność na innych, a Jezus mówi, że świat nie uwierzy jak nie będziecie jedno”- wyjaśnił Metropolita Łódzki.

Na koniec homilii Ksiądz Arcybiskup skierował słowo do rodziców dzieci z Hospicjum Gajusz, a których dzieci są już u Pana Boga. „Wasze dzieci są w rękach Ojca. Nie mogą być w lepszym miejscu jak w rękach Ojca. Wasza miłość do tych dzieci jest narzędziem zbawienia, jakim Bóg się posługuje. Cierpienie nie zbawia, ale miłość tak. W miłości objawia się to, co mówił do nas św. Paweł na zakończenie pierwszego czytania: w miłości się objawia moc krzyża. Moc krzyża, to nie jest moc cierpienia, to jest moc miłości, która jest silniejsza niż cierpienie i która przeprowadza przez cierpienie. Moc miłości jest zbawcza.”

Przed błogosławieństwem Abp Ryś zaprosił na Niedzielną Eucharystię, która będzie sprawowana w Archikatedrze o godzinie 9:30. „Zapraszamy w miarę możliwości do naszych kościołów. W Katedrze od jutra może już uczestniczyć 150 osób. To taka liczba, którą trzeba się postarać, aby wypełnić. Zapraszam w niedzielę i dni powszednie do tej wspólnoty w realu. Dokąd trwają ograniczenia jest dyspensa, która wynika z tego, że nie wszyscy mogą uczestniczyć we Mszy Św. Dokąd jest dyspensa, dotąd będą transmisja Mszy Św., aby umożliwić uczestnictwo we Mszy Św. za pośrednictwem mediów.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.