Debata 1 – prof. Karol Modzelewski i prof. Adam Strzembosz o Polsce, Polakach i Kościele
22:45 | 26.03.2018 | Wyświetleń: 3761 | Autor: ks. Paweł Kłys

Serią debat zatytułowanych „Polskość – Inspiracje – Obowiązki”, odbywającą się w domu arcybiskupa łódzkiego, Archidiecezja Łódzka przygotowuje się do obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Pierwsza debata pomiędzy prof. Karolem Modzelewskim i prof. Adamem Strzemboszem odbyła się w poniedziałek 26 marca br. Spotkanie poprowadzili dwaj znani dziennikarze red. Marek Zająć i red. Zbigniew Nosowski.

– Bardzo trudno jest powiedzieć jak silne będą w przyszłości związki między chrześcijaństwem, a Polskimi obywatelami. Tego nie wiemy. – mówił podczas debaty prof. Strzembosz. – Natomiast oczywiście w historii Kościół odegrał ogromną rolę i ze względu na zabory, i ze względu okupację, i ze względu na ten okres, który nazywamy stalinizmem. Tutaj rola Kościoła była nie do przecenieniem. W pierwszym przypadku stanowił w zasadzie najważniejszy łącznik bo ważna była religia, nie tylko wspólny język, w odróżnieniu od prawosławia i od ewangelicyzmu, różnili się dość zasadniczo mimo, że w Polsce byli i luteranie i kalwini i prawosławni. W drugim wypadku, można było w oparciu o tę wspólnotę cementowaną wiarą oprzeć się straszliwym rzeczą, które działy się w ciągu pięciu lat. Jeśli chodzi o stalinizm, Kościół był alternatywą wobec tej prymitywnej filozofii, która jednak była bardzo dla wielu przekonująca.  – tłumaczył prelegent.

– Uważam, że ci, którzy nie poczuwają się do więzi narodowej, przesadzają z tym samopoczuciem, bo wiedzą, że są Polakami i na pewno – pozwolę sobie przypuścić – że na pewno odbierają to, co rani poczucie Polskości, jako to, co ich rani osobiście. – zauważył profesor Karol Modzelewski. – To jest pewnego rodzaju deklaracja, może trochę ideologiczna. Bycie Polakiem, to jest wartość autoteliczna – wartość sama w sobie. Jest to kategoria z wartości nadrzędnych nad wieloma innymi. Osobiście uważam, że Polska dobrze by było, żeby pozostała w unii europejskiej,  i żeby unia przetrwała swój wewnętrzny kryzys, ale w przewidywalnej przyszłości nie uważam, żeby wszystkie narody zlały się w jedną całość zatrącając swoją odrębność i tożsamość. – dodał  profesor.

W debacie udział wzięli zaproszeni goście, którymi byli redaktorzy naczelni wszystkich dzienników, tygodników i miesięczników będących na łódzkim rynku prasowym, przedstawiciele radia i telewizji, rektorzy łódzkich uczelni, dyrektorzy teatrów i filharmonii, duchowni bratnich Kościołów Chrześcijańskich oraz maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

– Na tę debatę zostałem zaproszony przez mojego księdza katechetę. Uważam, że takie spotkania jak to są bardzo potrzebne, ponieważ gdy ludzie rozmawiają, gdy jest prowadzony dialog, to można coś wspólnie wypracować, czegoś od siebie wzajemnie się dowiedzieć, nauczyć. – mówił Przemysław Koziarski, uczestnik debaty.

 – Takie debaty jak ta dzisiejsza, mogą pomóc odnaleźć współczesnemu młodemu człowiekowi autorytet. Według mnie młodzież powinna brać udział w takich debatach, bardziej niż dorośli, ponieważ młodzi mogą w sobie ale także w naszym kraju coś zmienić. – tłumaczy Sławomir Telega, nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

Obok uczestniczących w debacie na żywo w domu biskupim, każdy mógł ją śledzić za pomocą mediów w przekazie internetowym na kanale YouTube (Archidiecezja Łódzka) oraz profilu Facebook (Archidiecezja Łódzka).

– Na  kolejną debatę zaprosiłem dwóch ludzi z bardzo różnych stron  sceny życia publicznego, bo to będzie z jednej strony prof. Ryszard Bugaj, a z drugiej marszałek Marek Jurek. To co ich na pewno łączy, to jest to, że to są ludzie głębokiego patriotyzmu i potrafią ze sobą rozmawiać.  – mówił abp Grzegorz Ryś kończąc debatę.

Następne spotkanie z cyklu „Polskość – Inspiracje – Obowiązki” odbędzie się  23 kwietnia br., Zachęcamy wszystkich, którzy kochają Polskę i zależy jej na jej dobru do uczestnictwa w debacie za pomocą mediów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.