Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: zabrać mi Eucharystię, to znaczy zabrać powód do życia!
09:45 | 01.05.2020 | Wyświetleń: 1172 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Wspominamy dziś św. Józefa i choć jest to wspomnienie dowolne, to jak Go nie uczcić w Łodzi – w tej diecezji, która ma św. Józefa za patrona i nie dla innych powodów jak dla tych, ze kiedy ten łódzki Kościół się rodził, to zrodził się w mieście, którego głównym tematem była praca. – mówił we wstępie do porannej Mszy świętej metropolita łódzki.

Podczas liturgii łódzki pasterz modlił się za tych, którzy nie mają pracy – którzy są bezrobotni, którzy boją się o utratę pracy przy okazji tej epidemii oraz za tych, którzy gromadzą ludzi do pracy – za pracodawców, którzy biorą odpowiedzialność za innych dając im pracę i utrzymanie rodzin. – Obyśmy uczyli się od Józefa jak pracować po Bożemu. – zaapelował abp Ryś.

– Pokusą szatańską jest wmówić człowiekowi, że nie ma dla kogo żyć. – podkreślił w homilii kaznodzieja. – Każdy z nas ma dla kogo żyć. Obok nas są ludzie, z powodu których żyjemy. Oczywiście szatan robi wszystko, żeby nas zamknąć we własnym egoizmie, albo jeszcze gorzej – jak w przypadku Szawła – zamknąć nas w nienawiści. Zaczynam naprawdę żyć, oddychać, kiedy mamy dla kogo żyć. – zauważył hierarcha.

– Eucharystia przyjmowana przez nas codziennie uczy nas tego, że żyję dla Jezusa, żyję dla Niego, z powodu Jego. Zabrać mi Eucharystię, to znaczy zabrać powód do życia! Nie będę miał dla kogo żyć, jak nie będę miał Jezusa. Życie to jest życie dla kogoś. Życie to jest miłość! – dodał.

Dziś wieczorem – o godz. 19:00 zapraszamy na retransmisję nabożeństwa Drogi Światła z kaplicy domowej metropolity łódzkiego, której przewodniczyć będzie arcybiskup Grzegorz Ryś.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.