Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: święty Marek był uczniem, synem, towarzyszem, sługą i przełożonym
10:29 | 25.04.2020 | Wyświetleń: 949 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Święty Marek. Ten, który jest synem, może być ojcem. Ten, który jest uczniem, może być nauczycielem. Ten, który jest sługą, może być przełożonym. Tacy ludzie budują Kościół – mocny, dynamiczny! – zauważył metropolita łódzki.

W święto św. Marka ewangelisty podczas porannej Mszy świętej ksiądz arcybiskup Grzegorz modlił się w intencji dzisiejszych solenizantów. – Chcę tę Eucharystię odprawić w intencjach księdza biskupa Marka Marczaka – pomocniczego biskupa naszej diecezji, ale pomyślałem także o księdzu biskupie Marku Izdebskim – pomódlmy się także za niego. – mówił we wstępie do liturgii celebrans.

– Nowy Testament pokazuje nam świętego Marka jako ucznia. To jest pierwsza ważna lekcja. Nauczycielem dla innych może być ten, który potrafi być uczniem. Marek był uczniem Piotra i Pawła. W obu przypadkach to uczniostwo miało różny charakter, i co innego pokazywało. W stosunku do Piotra – uczniostwo było synostwem, a w przypadku Pawła uczniostwo Marka było posługą. – podkreślił w homilii łódzki pasterz.

– W Maku piękne jest to, że on był zarówno przy Piotrze jak i przy Pawle, kiedy oni odchodzili. Marek był pewnie świadkiem ich męczeństwa. Pismo Święte pokazuje nam Marka blisko tych apostołów, kiedy są na ostatniej prostej do śmierci. Taka wierność przy człowieku umierającym, który jest odrzucony, osądzony, zabity potępiony. Marek był przy nich! – dodał kaznodzieja.

Przed błogosławieństwem ksiądz arcybiskup zaapelował o to, by jutro uczestniczyć w transmisjach niedzielnej Mszy świętej, a w miarę możliwości i przy zachowaniu wszelkich przepisów bezpieczeństwa – uczestniczyć w liturgii w swojej parafii. Jutro transmisja Mszy św. z kaplicy arcybiskupa Grzegorza o godz. 10:00 na antenie TVP3Łodzi, Telewizja TOYA, kanał YouTube Archidiecezja Łódzka oraz na stronie www.archidiecezja.lodz.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.