Archidiecezja Łódzka
Kościoły Stacyjne Łodzi 2019- Kościół św. Franciszka #5
22:10 | 11.03.2019 | Wyświetleń: 1691 | Autor: Antoni Zalewski

Dzisiejsza Ewangelia nie jest o tym, że mamy służyć sobie nawzajem, ale jest przede wszystkim o tym, że Bóg nas powołał do królewskiej godności- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas swojej homilii w kolejnym Kościele Stacyjnym Archidiecezji Łódzkiej.

W poniedziałkowy wieczór wierni Archidiecezji Łódzkiej pielgrzymowali do Kościoła św. Franciszka, który znalazł się na szlaku Kościołów Stacyjnych. Mszy Św. przewodniczył Metropolita Łódzki. W swojej homilii odnosząc się do Ewangelii z dnia podkreślił, że Bóg powołuje nas do królewskiej godności. „Kiedy Bóg zakładał świat, kiedy go stwarzał, wtedy przygotował dla człowieka królewską godność. Taki jest zamysł Boga wobec człowieka, aby człowiek okazał się królem”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

„Człowiek jest królem i ma w sobie królewską godność, ponieważ ma w sobie obraz jedynego Bożego Syna. To nie chodzi o to czy nad kimś rządzisz, ale chodzi o to, że masz w sobie najwyższą godność. Ta godność jest wpisana w każdego człowieka. Także w takich ludzi wobec których my bardzo łatwo zdobywamy się na lekceważenie, wzruszenie ramion, zamknięcie drzwi, bo są głodni, bo są spragnieni, bo nie są od nas, bo nie są dobrze ubrani, bo są chorzy, albo w więzieniu”- podkreślił Metropolita Łódzki.

Dalej Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że „jeśli w tych ludziach nie widzimy Jezusa, to nie znamy prawdy o nich i nie potrafimy ich we właściwy sposób zobaczyć To właśnie król, który jest Synem Boga utożsamia się z każdym człowiekiem, także z takim, który w kategoriach tego świata nic nie znaczy, bo nie ma domu, nie ma pieniędzy, nie ma władzy, albo siedzi w więzieniu, a on ma godność Bożego dziecka.”

„Trzeba mieć wiarę, aby uklęknąć przed trędowatym, rozumiejąc kim on jest, albo kiedy nam się wydaje kim on jest. W nim jest nieusuwalna godność jedynego Syna Bożego, królewska godność, królestwo przygotowana nam od założenia świata- wszystkim. Jestem królem, bo Syn Boga utożsamia się ze mną.”

„Dzisiejsza Ewangelia pyta nas o szacunek do człowieka. Na ile mamy przenikliwy wzrok jak Jezus Chrystus, aby zobaczyć króla w tym który jest głodny, spragniony, obcy, nagi, w więzieniu. Na ile mamy taki wzrok?” pytał Ksiądz Arcybiskup.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.