Archidiecezja Łódzka
Łódzki Weekend Formacji Ekumenicznej – rozpoczęty!
23:10 | 24.05.2019 | Wyświetleń: 1299 | Autor: ks. Paweł Kłys

Blisko 200 osób bierze udział w pierwszym w Łodzi Weekendzie Formacji Ekumenicznej, który odbywa się pod hasłem: Duch Święty – Duch pojadanej różnorodności. Inauguracja trzydniowych spotkań – zorganizowanych przez Wspólnotę Chemin Neuf – miała miejsce dziś wieczorem w świątyni Kościoła Ewangelicko – Reformowanego przy ul. Radwańskiej 37.

– Jesteśmy wspólnotą o powołaniu ekumenicznym i korzeniach charyzmatycznych. – mówi o. dr Adam Strojny ze wspólnoty Chemin Neuf – odpowiedzialny za łódzki Weekend Ekumeniczny. – Coraz bardziej uświadamiamy sobie, że ta otwartość charyzmatyczna jest dla nas szansą spotkania pomiędzy wyznaniami, w przyjęciu daru, w rozpoznaniu działania Ducha Świętego, który na różne sposoby jest obecny w Kościele. Ten weekend w naszych zamierzeniach ma być okazją do tego, byśmy się spotkali w gronie, w którym będą reprezentowane różne tradycje. Chyba nam się to udało, gdyż w tych dniach będzie z nami między innymi: dr Jean-Daniel Pluss – pastor Kościoła Zielonoświątkowego ze Szwajcarii, bp Andrzej Bajeński – z Kościoła Chrystusowego, ks. dr Andrzej Kuźma z Cerkwi Prawosławnej. – tłumaczy organizator.

W pierwszym dniu Weekendu Formacji Ekumenicznej uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Duch pojednania różnorodności”, który wygłosił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

– Pojednanie różnorodność, to jest sposób opisywania zasady, której czasem w swoich wypowiedziach używa też papież Franciszek. – mówi abp Grzegorz Ryś. – Ojciec Święty przyznaje jednak, że przejął ją od swoich braci pastorów. To jest bardzo ciekawy koncept, ale nie można go stosować z taką „wrażliwością łomu” tzn., że wszystko otwiera. Nie otwiera wszystkiego, gdyż my jesteśmy różnorodni, ale jesteśmy też podzieleni. Gdybyśmy nie byli podzieleni, to nie trzeba byłoby używać sformułowania – pojednana różnorodność. Jeśli zatem ta różnorodność ma funkcjonować jakoś w jednym ciele, to wymaga pojednania, zjednoczenia, miłosierdzia. –zauważył prelegent.

Arcybiskup łódzki wspomniał też o modelu, który można wyczytać z historii biblijnych – historii braci, którzy są ze sobą poróżnieni. – Oni gdzieś się schodzą – ale pojawia się pytanie – jak się schodzą? Dlaczego są poróżnieni? – pytał metropolita łódzki. W Piśmie Świętym są konkretne pary braci począwszy od Izraela i Izaaka przez Jakuba i Ezawa. My mówimy o sobie, że jesteśmy braćmi i siostrami. Bracia są z reguły różnorodni, a to nie oznacza, że w  tym braterstwie jest im łatwo, zwłaszcza, gdy dochodzi do tego taki ważny koncept wybrania. A zatem, który jest wybrany? Co to znaczy, że jest wybrany? Co to znaczy, że któryś otrzymał błogosławieństwo? Czy to oznacza, że drugi nie otrzymał błogosławieństwa? Jak zwykle Słowo Boże otwiera przed nami ogromne perspektywy i daje odpowiedzi na takie pytania. – zaznaczył metropolita łódzki.

Po wykładzie uczestnicy mieli czas na wspólną modlitwę i wysłuchanie świadectw.

– Przyszedłem tutaj wyjątkowo – dziś tylko – na wykład arcybiskupa Rysia. – mówi Tomasz Błaszczyński. – Niestety nie mogę być na całości tego wydarzenia, gdyż nie pozwalają mi na to moje obowiązki – dom, rodzina i praca. Ale wybrałem się dzisiaj, aby posłuchać i coś z tego dla siebie zaczerpnąć. Lubię słuchać arcybiskupa, bo tym co mówi trafia do mnie, a w tym trudnym czasie w jakim się znajdujemy i znajduje się Kościół w Polsce, tym bardziej trzeba słuchać takich pasterzy jak on. – dodaje uczestnik dzisiejszego spotkania.

– Jestem tutaj, bo mam serce ekumeniczne. – mówi elżbietanka s. Edyta Wonacik, która przyjechała do Łodzi, aż z Wrocławia. –  W moim życiu Pan Bóg posłużył się książką pastora protestanckiego Richarda, która przyczyniła się do mojego zaufania Bogu, a w dalszym życiu do wylania Ducha Świętego. Później Pan Bóg stawiał na mojej drodze konkretnych ludzi, kapłanów i tak doszłam do odkrycia powołania ekumenicznego w moim powołaniu. Chcę je pogłębiać i dlatego dziś tutaj jestem. – podkreśla.

Zobacz także: DUCH ŚWIĘTY – DUCH POJEDNANEJ RÓŻNORODNOŚCI WEEKEND FORMACJI EKUMENICZNEJ

Trzydniowe spotkanie zakończy się w niedzielę  26 maja br o godz. 15:00 Mszą świętą celebrowaną w łódzkiej katedrze przez abpa Grzegorza Rysia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.