Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Bóg nas chroni, trzyma nas w swoich dłoniach!
10:21 | 05.05.2020 | Wyświetleń: 572 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jak Bóg ma ręce nie tylko usta, to znaczy, że nie tylko gada, ale także coś robi. Bóg ma dłonie, którymi nas chroni. On trzyma nas w swoich dłoniach! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś podczas porannej Mszy świętej w swojej domowej kaplicy, która była połączona z sakramentem bierzmowania.

W homilii łódki pasterz odwołując się do liturgii słowa powiedział między innymi – Kiedy my w Kościele okazujemy słabi, to Duch Święty czuje się wezwany, by być mocniejszym. Jak my ukazujemy swoją słabość, to otwieramy się bardziej na to, by Bóg dział. Są takie sytuacje, kiedy w naszej posłudze w kościele zderzamy się z naszą słabością bezradnością, i to nie jest moment do załamania, ale to jest moment otarcia się na działanie Boga. Mogę powiedzieć Bogu, że ja już nic nie jestem w stanie zrobić, to jest przestrzeń dla ciebie. To Ty musisz działać! – podkreślił kaznodzieja.

– Może dlatego czasem jest mało owoców w Kościele, bo my się tak strasznie pchamy z naszym działaniem i jest nas za dużo. Za dużo jest naszej krzątaniny, gadaniny, naszych struktur, organizacji, norm. Im więcej jest nas i tego szumu wokół nas, to człowiek nie ma możliwości spotkania z Bogiem któremu to wszystko służy. Jeśli my – jak to pierwsze grono uczniów Chrystusa – doznajemy słabości i rzeczywistość nas obnaży, kiedy się robi trudno i jesteśmy uciśnieni. To jest przestrzeń do mocnej ręki Boga dzięki której wszystko owocuje – powstaje wielki Kościół w Antiochii. A wszystko to zrodziło się z prześladowania, z ucisku. – zaznaczył celebrans.

Podczas liturgii sakrament bierzmowania przyjęła Julia z parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, której towarzyszyli rodzice wraz z księdzem prałatem Tadeuszem Weberem – proboszczem łódzkiej parafii.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.