Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: rzeczywistości Boga nie posiądzie się inaczej, jak po Bożemu!
11:16 | 18.03.2020 | Wyświetleń: 1205 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Rzeczywistości Boga nie posiądzie się inaczej, jak po Bożemu, na Boży sposób, przy pomocy Bożych środków. Wypełnieniem prawa jest Miłość, ale ta miłość którą otrzymujemy. Dokąd jest tak, że stajemy ze swoimi siłami, swoimi pomysłami, ze swoją gorliwością wobec tego, co jest całą rzeczywistością Bożą, całą rzeczywistością naszej wiary – jak tylko w oparciu o siebie – nie posiądziemy Ziemi Boga! – podkreślił arcybiskup Grzegorz.

Podczas dzisiejszej porannej Mszy świętej – celebrowanej w kaplicy prywatnej domu biskupów łódzkich – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś odnosząc się do czytań mszalnych zwrócił uwagę na to, że każdy, kto chce – podobnie jak Naród Wybrany – wejść do Ziemi Obiecanej musi być posłuszny Bogu. Nie wolno nam kierować się naszymi pomysłami ale zaufać temu czego oczekuje od nas Bóg.

– Ziemię obiecaną – Ziemię Boga można posiąść wyłącznie w oparciu o łaskę Boga czyniąc rzeczy po Bożemu a nie po swojemu. Mojżesz mógł otworzyć skałę słowem – by wypłynęła woda – ale on uważał, że słowo było za słabe. To, co jest mocne u Boga, co jest mocą Boga, bardzo często wydaje się człowiekowi za słabe, a potem człowiek się dziwi, że nie potrafi wykonać Bożego prawa, że nie potrafi posiąść tej ziemi, którą jest dla nas nasza wiara. Nie może posiąść tego, co jest jej szczytem – miłość do nieprzyjaciół, miłość do Boga i do bliźniego, miłość radykalna i heroiczna. Nie potrafimy jej posiąść, bo ciągle próbujemy ją posiąść po swojemu, moralizując siebie nawzajem mówiąc: musisz, musisz, musisz… a wypełnienie prawa jest w zasięgu ręki, tylko trzeba żyć łaską, otworzyć się na Słowa, otworzyć się na sakramenty. Trzeba wejść w modlitwę, we wspólnotę Kościoła, trzeba czerpać siłę od Boga, wtedy się wypełni prawo w oparciu o Bożą łaskę, w oparciu o Boże środki. Nie można posiąść ziemi Boga na swój własny sposób. Trzeba posiąść Ziemię Boga ma sposób Boży. – zauważył arcybiskup Grzegorz.

Przed błogosławieństwem łódzki pasterz zaapelował do mieszkańców Łodzi, aby porozglądali się wokół siebie, czy wśród sąsiadów nie ma kogoś, kto potrzebowałby pomocy i wsparcia, a gdy ktoś taki się znajdzie, by pójść do proboszcza – poinformować, że w danym miejscu mieszka senior, który spędza ten czas sam w swoim domu. – można też się zgłaszać, by być wolontariuszem, by tym naszym braciom seniorom zanosić posiłki, które są przygotowywane przez miasto. Na tę chwilę zgłosiło się 17 wolontariuszy. Z pewnością może być nas więcej. Zapraszam do takiej aktywności!

Kolejna Msza święta będzie transmitowana na stronie Archidiecezji Łódzkiej oraz na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.