Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Kościół jest wam Matką o tyle, o ile patrzy na Maryję!
16:59 | 10.06.2019 | Wyświetleń: 1667 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Bóg jest waszym Ojcem, a Kościół jest waszą Matką. Kościół jest wam Matką o tyle, o ile patrzy na Maryję i się od Niej wszystkiego uczy. Jeżeli Kościół patrzy na Maryję i się od Niej uczy macierzyństwa, to wtedy jest rzeczywiście Matką dla swoich dzieci. – tłumaczył abp Ryś.

W drugi dzień Zielonych Świąt tj. w święto Matki Kościoła w parafii Okup Wielki k. Łasku liturgii Mszy świętej dla tamtejszej wspólnoty parafialnej przewodniczył metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś.

W homilii wskazał między innymi na to, że każdy człowiek poprzez swój własny chrzest wszedł do rodziny w której Ojcem jest Bóg, a Matką Maryja. – Każdego z nas rodzice przynieśli kiedyś do Chrztu Świętego, ponieważ – ojciec i  matka rozumieją, że jest jeszcze takie życie, które dziecko przez nich zrodzone musi otrzymać od innych rodziców. Chrzest jest takim momentem, kiedy w pełni objawia się nam Bóg – jako nasz Ojciec, a Kościół objawia się nam jako nasza Matka. Stajemy się członkami innej rodziny. W naszym przypadku pięknym jest to, że jest to także decyzja naszych rodziców. Tata i mama, nie są o to zazdrośni. Mama nie jest zazdrosna, o to, że mamy Matkę w Kościele i w Maryi – która jest niesłychanie piękną i najwspanialszą figurą Kościoła – nazywamy ją przecież Matką Kościoła. – zaznaczył łódzki pasterz.

zobacz także: PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA W OKUPIE WIELKIM

Parafia p.w. Matki Kościoła w Okupie Wielkim k. Łasku została erygowana 2 lipca 1988 roku przez biskupa Władysława Ziółka – ówczesnego ordynariusz łódzkiego. Prace budowlane przy wznoszeniu obecnej świątyni podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich to adaptacja dotychczasowej kaplicy katechetycznej wzniesionej w latach 80. Drugi – na przełomie 1999/ 2000 –  dobudowanie prezbiterium, zakrystii i kaplicy przedpogrzebowej. Parafia liczy 1200 mieszkańców, a proboszczem parafii jest ks. Leszek Kaźmierczak.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.