Archidiecezja Łódzka
Kościoły Stacyjne Łodzi 2019 – kościół Najświętszego Serca Jezusowego (Julianów) #21
20:43 | 29.03.2019 | Wyświetleń: 1392 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Co jest u początku, że zachowujesz przykazania? Co jest u początku tego, że składasz Bogu ofiarę i całopalnie? Co jest u początku? co jest pierwszym krokiem? Może się okazać, że jak na początku człowiek się pomyli, to zamiast zmierzać do celu – oddala się. A cel jest nie byle jaki, bo jest nim Królestwo Boże! – mówił abp Grzegorz Ryś.

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Julianów był kolejną stacją na mapie Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych Łodzi. Wspólnej wieczornej modlitwie przewodniczył metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. W Mszy świętej obok wiernych z parafii i pielgrzymów stacyjnych, uczestniczyli także klerycy III roku Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Metropolita łódzki w homilii zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszej debacie publicznej dominuje przekonanie, że koniecznie trzeba coś zrobić z Kościołem, ale… – ile z tych planów, ile z tych pomysłów, ile z tych idei bierze się z tego, że najpierw słuchasz Boga. Wszyscy wiedzą, że trzeba coś Kościele zmienić, ale ile z tego zrodziło, ze słuchania Boga? Że byłeś przed Panem i słuchałeś, co ma ci do powiedzenia? A nie z tego, że ja mam pomysł, że ja wiem, że ja zrobię! – podkreślił kaznodzieja.

– Ile z naszych działań, z takich do których jesteśmy zapaleni, robimy tyle szumu, tyle wiatru wokół siebie, ile z tych działań jako motyw w naszym życiu ma miłość do Boga? Ile z tych wielkich ofiar, nawet największych, które składamy, ma jako motyw miłość do Boga? – pytał arcybiskup.

Kończąc homilię, łódzki pasterz zaapelował do zebranych – słuchaj, co Bóg mówi! Potem zaczynaj działać i upewnij się, że to, co tobą kieruje, jest miłością do Niego. Wtedy rób wszystko inne, i wtedy rzeczywiście jesteś niedaleko Królestwa Bożego! – zakończył kaznodzieja.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.