Autor: Archidiecezja Łódzka
Wyświetleń: 564
Sympozjum Ekumeniczne: Mandtatum w ujęciu luterańskim, rzymskokatolickim i prawosławnym

W tym roku Łódzkie Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczęła Konferencja Ekumeniczna poświęcona dwóm tematom: synodalności i mandatum.

W drugiej części noszącej tytuł – Jezus obmywa swoim uczniom nogi – refleksje wokół J 13.1-17  prelegenci przedstawili różne perspektywy spojrzenia na ten tekst. Pani prof. Kalina Wojciechowska przedstawiła spojrzenie luterańskie. „Refleksja luterańska z definicji będzie refleksją skryptocentryczną i musimy wszystko osadzić bardzo głęboko w tekście. Drugim podejściem jest perspektywa soteriologiczna. Jednocześnie musi być to osadzone mocno w ekumenizmie”- mówiła prelegentka.

Druga perspektywa jaka została przedstawiona podczas sympozjum, to spojrzenie rzymskokatolickie, które przedstawił ks. dr Krzysztof Wons. „To co przedstawię w moim przedłożeniu będzie dotyczyć medytacji. Już nie pytamy co mówi Bóg, tylko pytamy co Bóg mówi do nas. Jak On tym świętym tekstem nawiedza nas i jak przez ten tekst chce prowadzić nas do życia”- podkreślał duchowny.

Ostatnim spojrzeniem na symbol obmycia nóg, było spojrzenie prawosławne. Wykład wygłosił ks. Artur Aleksiejuk.

Po tych wystąpieniach był czas na zadawanie pytań prelegentom.

Ostatnim punktem sympozjum ekumenicznego, które miało miejsce w łódzkim Seminarium była laudacja poświęcona ks. Adamowi Kleszczyńskiemu z kościoła ewangelicko- metodystycznego. Jest to postać bardzo dobrze rozpoznawalna w Łodzi wśród różnych duchownych, którzy zaangażowani są w sprawy ekumeniczne.

Galeria zdjęć