Archidiecezja Łódzka
W Namiocie Spotkania – główne obchody Dnia Judaizmu w Łodzi
22:07 | 17.01.2018 | Wyświetleń: 3982 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Przyszłoroczne ogólnopolskie obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, odbędą się 17 stycznia 2019 roku w Łodzi. – poinformował zebranych w Namiocie Spotkania ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś, jeden z organizatorów łódzkiego Dnia Judaizmu.

Główne obchody tegorocznego Dnia Judaizmu w Łodzi odbyły się w miejscu, gdzie znajdowała się wybudowana przez łódzkich fabrykantów Wielka Synagoga, którą Niemcy podpalili w nocy z 10 – 11 listopada 1939 roku, a następnie rękami samych Żydów rozebrali w 1940 roku.

Do udziału w obchodach zostali zaproszeni znamienici goście, a wśród nich: Michał Sobelman – przedstawiciel ambasady Izraela w Polsce, Marian Turski – polski historyk i dziennikarz żydowskiego pochodzenia oraz dr Mirosław Sopka – założyciel wydawnictwa World Without End Publishing popularyzującego nietypowe przekłady biblijne na język polski.

Opowieścią o łódzkiej Synagodze, w miejscu której odbywało się spotkanie, ubogacił zgromadzonych Marian Turski, który jako dziecko przychodził do niej, aby się modlić. – Kiedy wspominam tamten czas pamiętam, że była to wielka synagoga. To co świetnie pamiętam, to kantorzy i ich śpiew. Jednak wracając do tamtego czasu należy wiedzieć, że żydzi gromadzili się zazwyczaj na modlitwę w pomniejszych synagogach, których w mieście było sporo, a dziś prawie nic nie zostało. – tłumaczył świadek tamtego czasu.

Postać Izzaka Cylkowa – polskiego rabina i kaznodziei, tłumacza Biblii hebrajskiej z języka hebrajskiego na polski przedstawił dr Mirosław Sopka, który wskazał, że – Tora Cylkowa, a więc tłumaczenie pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu jest pierwszym Polskim przekładem Ksiąg Mojżeszowych, dokonanym wyłącznie z hebrajskiego oryginału. Wszystkie poprzedzające tłumaczenia były dokonane z łaciny. Było to pierwsze od 1632 roku dzieło przekładu Biblijnego na język polski. W tym kontekście wielkości Cyklowa jest nie do przecenienia, ale nie co smuci niewielka wiedza na jego temat w naszym społeczeństwie. – zauważył autor przedłożenia.

Uczestnicy spotkania wysłuchali także dwóch refleksji na temat Wieży Babel w oparciu o tekst Tory Rabina Cylkowa, którymi podzielili się gospodarze spotkania: abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki oraz Dawid Szychowski rabin łódzkiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

Jako pierwszy interpretacji tekstu o Wieży Babel dokonał łódzki rabin, który wskazał na to, że budowa Wieży nie była niczym złym, a tylko próbą zbliżenia się do Stwórcy i ogromnym pragnieniem, aby tak jak On dokonywać dzieła stwarzania świata. – Ludzie zaczęli budowę Wieży nie na górze, by być bliżej, ale na równinie, aby zacząć od samego początku. Nie budowali z kamieni, ale sami chcieli wykonać cegłę potrzebna do budowy. Wszystko chcieli zrobić sami, podobnie jak wszystko sam zrobił Bóg. – zauważył rabin.

O chrześcijańskim spojrzeniu na budowanie Wieży mówił metropolita łódzki. – My chrześcijanie bez tekstu o Wieży Babel, nie rozumiemy tego tekstu z Dziejów Apostolskich, który mówi o powstaniu Kościoła. Dotykamy tym samym, samego fundamentu swojej tożsamości. – tłumaczył arcybiskup Ryś. W tekście o Wieży Babel doświadczamy dramatu, który polega na tym, że mamy odczynienia z ludźmi religijnymi, którzy mają jednak swoją wizję życia, swoją wizję tego co dobre, tego co złe, co powinni zrobić, a czego nie! Mają wizję miłości do siebie samych. Im jest potrzebne to, by się nie rozproszyli (dlatego wybudowali Wieżę, która miała sięgnąć nieba), a Bóg mówi do nich co innego: idźcie, rozproszcie się, abyście zaludnili ziemię! – dodał arcybiskup.

Na uwagę zasługuje refleksja modlitewna młodych, która zaprezentowana została przez przedstawicieli młodzieży z Gminy Żydowskiej i Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej i oparta została o cytat z Proroctwa Izajasza: „Pokój. Pokój dalekim i bliskim”, który jest tematem tegorocznego Dnia Judaizmu.

Dzisiejsze obchody zostały zorganizowane przez Archidiecezję Łódzką i Gminę Wyznaniową Żydowską w Łodzi i zgromadziły w miejscu dawnej synagogi przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich. Obecni byli przedstawiciele bratnich Kościołów chrześcijańskich, mieszkańcy miasta oraz wszyscy, którym leżą na sercu relacje chrześcijańsko-żydowskie.

Spotkanie było transmitowane przez Internet i w mediach społecznościowych, dzięki czemu łódzkie wydarzenie, mogło trafić do szerszej liczby odbiorców.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.