Archidiecezja Łódzka
20. rocznica beatyfikacji bł. Anastazego Pankiewicza
14:25 | 29.05.2019 | Wyświetleń: 1536 | Autor: Antoni Zalewski

„Nie wystarczy prawdę poznać, ale trzeba jeszcze prawdę unieść. Jest taka prawda, którą bardzo ciężko unieść, a Jezus mówi, że nie da jej się unieść bez Ducha Św. Dopiero jak Duch Św. zstępuje na człowieka i działa w jego życiu to człowiek może dopiero taką prawdę unieść”- mówił w swojej homilii Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita łódzki przewodniczył Mszy Św. w 20. Rocznicę beatyfikacji bł. Anzelma Pankiewicza. Eucharystia była sprawowana w kościele św. Elżbiety Węgierskiej i bł. Anastazego Pankiewicza w Łodzi. W świątyni była licznie zgromadzona młodzież wraz ze swoimi wychowawcami ze szkoły prowadzonej przez Ojców Bernardynów.

W swojej homilii Ksiądz Arcybiskup odniósł się do postaci patrona szkoły, bł. Anastazego Pankiewicza. „Prawdą, która jest nie do uniesienia, jest prawda z którą się trochę mierzycie myśląc o waszym patronie, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau.”

Metropolita Łódzki podkreślał, że aby się zmierzyć z prawdą obozów koncentracyjnych trzeba być otwartym na Ducha Św. „Musisz bardzo prosić Pana Boga, by ci pomógł kochać ludzi i by ci pomógł zachować wiarę w człowieka i abyś nie stracił wiary w dobro i miłość i żeby ta prawda, która poznajesz nie odebrała ci przekonania, że miłość jest silniejsza.”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.