Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: żeby rosnąć, trzeba się poddać | odpust ku czci św. Stanisława Kostki
21:14 | 18.09.2019 | Wyświetleń: 1573 | Autor: Antoni Zalewski

„Żeby rosnąć trzeba się poddać. Jezus urósł ku pełnej dojrzałości bo się poddał i był posłuszny swoim rodzicom”- mówił Metropolita Łódzki w Archikatedrze Łódzkiej.

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś przewodniczył Mszy Św. podczas sumy odpustowej we wspomnienie św. Stanisława Kostki.

W Katedrze licznie zgromadzili się młodzi ludzi, których patronem jest św. Stanisław. W swojej homilii Abp Ryś powołał się na Ewangelię mówiącą o Jezusie, który po odnalezieniu w świątyni, powrócił z rodzicami i był im poddany. Poprzez swoje poddanie Jezus „urósł do pełnej dojrzałości.”

„My bardzo wiele wiemy o Bogu. Wy młodzi raz po raz słyszycie gdzie Bóg jest i że jest waszym Ojcem. Nie chodzi o to czy wiecie gdzie On jest, ale czy tam bywacie. Czy macie ochotę być u Niego? Nie wpaść na moment, ale być i zatrzymać się. Poczuć się, że jak jestem z Bogiem to jestem u siebie. Pomiędzy mną, a Bogiem jest taka relacja, że jak ktoś to obserwuje to nic z tego nie pojmuje”- mówił Metropolita Łódzki.

Życzę wam młodzi takiej jedności z Panem Bogiem, tak przeżywanej modlitwy i takiego spotkania z Nim, żebyście nie byli nawet w stanie o tym opowiedzieć swoim najbliższym, co się dzieje między wami, a Bogiem kiedy się spotykacie. Niech się dziwią, niech nic nie rozumieją. Rodzice Stanisława Kostki też nie rozumieli tego co się działo między nim, a Bogiem. Mogli tylko patrzeć i się dziwić”- dodał Abp Ryś.

Po Mszy Św. wierni zgromadzeni w świątyni mogli uczcić relikwie św. Stanisława Kostki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.